Kayıtlı Elektronik Posta Yazışma Adresleri

Bankamız Genel Evrak niteliğindeki KEP belgeleri için:
kalkinmabankasi@hs02.kep.tr

Bankamız Üst Yönetimini doğrudan ilgilendiren KEP belgeleri için:
kalkinmabankasi.ozelkalem@hs02.kep.tr

Hukukla ilgili KEP belgeleri için:
kalkinmabankasi.hukuk@hs02.kep.tr