Toptan Bankacılık (APEX)

Ülke ekonomimizin yapı taşlarını oluşturan, üretim ve istihdam kaynağı KOBİ’lere daha etkin hizmet sunabilmek amacıyla toptan bankacılık (Apex) yöntemini kullanıyoruz. Bu yöntemle yaygın şube ağı bulunan ticari bankalar, finansal kiralama kuruluşları ve faktoring şirketleri aracılığı ile finansman sağlıyoruz. Toptan bankacılık projelerinde temel hedefimiz mikro, küçük ve orta büyüklükteki firmaların üretim ve verimlilik kapasitelerini artırarak rekabet güçlerini desteklemek ve istihdama katkı sağlamaktır. Toptan bankacılık kredileri ile Bankamız; Dünya Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası ve KfW gibi uluslararası finansal kuruluşlardan sağladığı tematik fonları, aracı finansal kuruluşlar vasıtası ile KOBİ’lerin yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullandırmakta ve finansman çözümlerini çeşitlendirerek reel sektöre büyüme ve gelişme fırsatları yaratmaktadır.

 1. 1. Dünya Bankası Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi
  • Projenin amacı, Dünya Bankası ile belirlenmiş olan 24 ilde yerleşik, finansal yapısı güçlü KOBİ ve Büyük İşletmelerin yatırım ve işletme kredisi ihtiyaçlarını karşılayarak kayıtlı istihdamı artırmaktır. Dünya Bankası kaynaklı kredi, Avrupa Birliği FRIT-II kaynaklı hibe ve teknik yardım bileşenlerinden oluşan proje ile yararlanıcı firmalara işlerini büyütmek ve geliştirmek için ihtiyaç duydukları finansal kaynağa ve becerilere erişim imkânı sağlayarak kayıtlı istihdamı artırmak hedeflenmektedir.

  • Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesinin toplam bütçesi 396 milyon Avro tutarında olup Dünya Bankası’ndan sağlanan 316 milyon Avro tutarındaki kredinin 126 milyon Avro tutarı, çalışan sayısı 250’nin üstünde olan Büyük İşletmelere doğrudan Bankamız tarafından, 190 milyon Avro tutarı ise toptan bankacılık yöntemiyle, çalışan sayısı 250’den az olan KOBİ’lere, ticari bankalar ve finansal kiralama kuruluşları aracılığıyla kullandırılacaktır. Teknik yardım bileşeniyle kredi ve hibe yararlanıcısı firmaların kurumsal kapasitelerini geliştirmek amacıyla eğitimler düzenlenecektir.

  • Avrupa Komisyonu Kalkınma Fonu Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT-II) kapsamında Dünya Bankası yönetiminde temin edilen 75,9 milyon Avro tutarındaki Hibenin 70 milyon Avro tutarı Küçük, Orta ve Büyük ölçekli İşletmelere Kayist Hibe Programı kapsamında kayıtlı istihdam yaratma koşulu ile verilecektir.

  • Teknik yardım bileşeniyle kredi ve hibe yararlanıcısı firmaların kurumsal kapasitelerini geliştirmek amacıyla eğitimler düzenlenecektir.

  • Projenin Hibe Bileşeni ve Kayist Hibe Programı ile ilgili daha detaylı bilgiye proje web sitesi aracılığıyla ulaşabilirsiniz. https://www.kayist.org


  • Projenin Uygulanacağı İller
   1. İstanbul 7. Bursa 13. Mardin 19. Adıyaman
   2. Gaziantep 8. İzmir 14. Kayseri 20. Batman
   3. Hatay 9. Kilis 15. Kocaeli 21. Sakarya
   4. Şanlıurfa 10. Konya 16. Osmaniye 12. Manisa
   5. Adana 11. Ankara 17. Diyarbakır 23. Tekirdağ
   6. Mersin 12. Kahramanmaraş 18. Malatya 24. Denizli


  • Proje Dokümanları:


 2. 2. Dünya Bankası Acil Durum Şirket Desteği Projesi

  Dünya Bankası’ndan sağlanan 250 milyon Dolar tutarındaki kredi, Covid-19 salgınından büyük ölçüde etkilenen, çalışan sayısı 250’den az ve aşağıda belirtilen hedef gruplardan herhangi birinde yer alan KOBİ’lere kullandırılmaktadır.

   • Enflasyon düzeltmesi (2020 ikinci çeyrek için % 12,62) yapıldıktan sonra 2020 yılının ikinci çeyreğinde 2019’un ikinci çeyreğine göre brüt satışlarında en az yüzde 20 düşüş yaşayan KOBİ’lere, (Hedef Grup-1)
   • “Kadın Kapsayıcı”, “Genç İşletmeler” ve “30 Büyükşehrin Dışında Kalan İşletmeler” kapsamındaki KOBİ’lere (Türkiye'de 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş Depremlerinden etkilenen büyükşehirler (1.Adana, 2.Diyarbakır, 3.Gaziantep, 4.Hatay, 5.Malatya, 6.Kahramanmaraş ve 7. Şanlıurfa) içerisinde yer alan işletmeler bu kapsama dahil edilmiştir.) (Hedef Grup-2)
   • Covid-19 koşullarına uyum sağlamaya çalışan KOBİ’lere (Hedef Grup-3),
 3. Kredi ağırlıklı olarak KOBİ’lerin işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullandırılacaktır. Kredinin uygulanmasında kadınların yönetimde ve ağırlıklı olduğu KOBİ’lere, genç işletmelere ve daha az gelişmiş bölgelerdeki KOBİ’lere öncelik verilecektir.

  Kredi KOBİ’lere toptan bankacılık yöntemiyle, belirlenen ticari bankalar ve finansal kiralama kuruluşları aracılığıyla kullandırılmaktadır. 4. 3. Asya Altyapı Yatırım Bankası Covid-19 Projesi
  • Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan sağlanan 300 milyon Dolar tutarındaki kredi, Türkiye genelinde COVID-19 salgınından olumsuz etkilen altyapı ve uygun üretim sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ ve büyük ölçekli şirketlerin ihtiyaç duydukları finansmana erişim imkânlarının arttırılması ve likidite ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlamaktadır.

  • Kredinin 200 milyon Dolar tutarı Bankamız tarafından doğrudan büyük işletmelere, 100 milyon Dolar tutarı ise aşağıda belirtilen koşulları karşılayan KOBİ’lere toptan bankacılık yöntemiyle belirlenen ticari bankalar ve faktoring şirketleri aracılığıyla kullandırılacaktır. Toptan bankacılık yöntemiyle kullandırılacak krediden, 250’den daha az çalışana sahip olan ve yıllık en fazla 50 Milyon Euro ciroya sahip olan veya yıllık en fazla 43 Milyon Euro bilanço toplamına sahip olan firmalar yararlanabilecektir.