Yönetim Kurulu

Dr. RACİ KAYA Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkanı

1967 doğumlu olan Kaya, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünden 1989 yılında mezun olmuş, Hacettepe Üniversitesi, iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat alanında yüksek lisans yapmış (1996), Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde Doktorasını tamamlamıştır (2013). Kaya, 1990 – 2007 yılları arasında çeşitli bankalarda görev aldı. 2007 – 2014 yıllarında Aktif Yatırım Bankası A.Ş.’nde Genel Müdür Yardımcısı, 2015 – 2016 arasında Ziraat Katılım Bankası A.Ş.’nde Genel Müdür Yardımcısı, 2016 – 2018 yılları arasında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda Müsteşar Yardımcısı Vekili ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerini üstlendi. 2018 - 2019 arasında Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı, 2016 – 2018 EXİMBANK Yönetim Kurulu Üyesi ve Kasım 2018 – Kasım 2020 arasında IMF İcra Direktörlüğü’nde görev yaptı. Aralık 2016 tarihinden itibaren T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini sürdüren Kaya, Kasım 2020’de Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

MURAT ZAMANYönetim Kurulu Başkan Vekili I Ücretlendirme Komitesi Üyesi

Yönetim Kurulu Başkan Vekili I Ücretlendirme Komitesi Üyesi

1973 yılında doğan Murat Zaman, İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1997 yılında mezun oldu. Sayın Zaman, Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde Sermaye Piyasaları ve Borsalar alanında yüksek lisansını 2006 yılında tamamladı. Halen aynı anabilim dalında Marmara Üniversitesi’nde doktorasına devam etmekte olup aynı üniversitede bu alanda ders vermektedir. Meslek hayatına 1998 yılında sermaye piyasalarında başlayan Murat Zaman, varlık yönetimi, hisse senedi piyasası, araştırma ve strateji bölümlerinde fon yöneticisi kimliğiyle çeşitli kademelerde görev almıştır. 2002-2010 yılları arasında Ak Portföy’ de Fon Yönetimi Birimi Hisse Senedi Bölümü’nde fon yöneticisi ve bölüm yöneticisi olarak çalışan Zaman, 2011-2012 yılları arasında EVG Yatırım A.Ş.’ de Varlık Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, sonrasında 2012-2019 yılları arasında Halk Portföy Yönetimi A.Ş.’ de Varlık Yönetimi’nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CIO) olarak portföy yönetimi kariyerine devam etmiştir. 2019 yılında Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ de çeşitli bölümlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve CFO görevinde bulundu. Finansal piyasalar ve finansal araçlar, hem akademik faaliyetleri hem de sahip olduğu uzun süreli iş tecrübesi anlamında Sayın ZAMAN’ın ana odağı olmuş ve icra ettiği çalışmalar bu alanlarda derinlik kazanmıştır. Sayın Zaman 2019 Ağustos ayından bu yana Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

İBRAHİM HALİL ÖZTOPGenel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

Şanlıurfa, 1969. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 1991 yılında mezun olmuş, Bilkent Üniversitesi’nde İşletme alanında yüksek lisans yapmıştır. 1995-1999 yılları arasında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Kurumsal Finansman departmanında Yönetici Yardımcısı olarak iş hayatına başlayan ÖZTOP, 1999-2001 yılları arasında Körfezbank’ta Proje Finansmanı ve Yatırım Bankacılığı Müdürü, 2002-2006 yılları arası Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Yatırım Bankacılığı Grup Müdürlüğü, 2006-2010 yılları arasında Osmanlı Yapı Şirketleri’nde Murahhas Aza ve 2011-2018 yılları arasında Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Kurumsal Finansman departmanında Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Ağustos 2018 tarihinden itibaren Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevine atanan ÖZTOP, Aralık 2018 tarihinden itibaren Banka Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevini yürütmektedir. Ayrıca, ADFIAP (Asya Pasifik Ülkeleri Kalkınma Bankaları Birliği) Yönetim Kurulu Üyesi’dir. Haziran 2020’de Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2020 itibarıyla da Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Nisan 2021 tarihi itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin Yönetim Kurulu'nda TSPB tüzel kişiliğini temsilen Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

SALiM CAN KARAŞIKLIBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi I Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | Ücretlendirme Komitesi Başkanı

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi I Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | Ücretlendirme Komitesi Başkanı

İzmit, 1965. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden 1989 yılında mezun olmuştur. 1994-1999 yılları arasında Toprak Faktoring ve Toprak Leasing’de genel müdürlük, 1999-2004 yılları arasında CBank’ta genel müdürlük görevlerini ve 2004-2006 yılları arasında Bank Pozitif’de risk yönetimi ve iç denetimden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yapan KARAŞIKLI, halen H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş., Ege Endüstri Holding A.Ş., Baylas Otomotiv A.Ş., Baytur Motorlu Vasıtalar A.Ş., Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş., Bayraktar Otomotiv ve Servis Hiz. A.Ş., Laskay Lastik Sanayi A.Ş. ve Astra Yapı ve İşletmeciliği A.Ş.’de yönetim Kurulu üyesi, Çemtaş Çelik Makina A.Ş. ve Bursa Çimento A.Ş'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. KARAŞIKLI, Ağustos 2018 tarihinden bu yana bankanın yönetim kurulu üyeliği görevini yürütmektedir.

Dr. TURGAY GEÇERBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Denetim Komitesi Başkanı

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Denetim Komitesi Başkanı

Samsun, 1970. İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 1991 yılında mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde yüksek lisans ve doktorasını yapmıştır. 1991-1997 yılları arasında Al Baraka Türk’de Proje Müdürlüğünde II. Müdür olarak görev yapmıştır. 1997 -2001 yılları arasında Orion Asya Şirketler Grubu’nda Finans Koordinatörü görevinde bulunmuştur. 2001-2005 yıllarında Family Finans Kurumu A.Ş. Risk Yönetimi Başkanı, 2005-2007 yıllarında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Risk Yönetimi Grup Başkanı olarak görev almıştır. 2007-2009 yılları arasında Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyesi görevlerinde bulunmuştur. 2011-2015 yılları arasında ise Belbim A.Ş.’de Proje Yöneticisi ve Genel Müdür Danışmanı olarak görev almıştır. Akademik alanda ise 2010-2018 yılları arası İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent, 2018 yılından itibaren İstanbul Şehir Üniversitesi’nde Doçent Doktor olarak çalışmaları devam eden Dr. Turgay GEÇER Banka’da 2019 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

ABDULLAH BAYAZITBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi I Denetim Komitesi Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi I Denetim Komitesi Üyesi

Kahramanmaraş, 1980. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden 2005 yılında mezun olmuş, ABD Brandeis Üniversitesi’nde Uluslararası İktisat ve Finans alanında yüksek lisans yapmıştır, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde İktisat alanında Doktora eğitimine devam etmektedir. 2005 yılında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak iş hayatına başlayan BAYAZIT, 2007-2017 yılları arasında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı - Uzman, 2017-2019 yılları arasında Daire Başkanı olarak görev yapmıştır. 2019 yılından itibaren Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü Vekilliği görevini ve Banka’da Temmuz 2020 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

ERDAL ERDEMBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi I Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı | Denetim Komitesi Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi I Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı | Denetim Komitesi Üyesi

Çankırı, 1971. Afyon Kocatepe Üniversitesi Maliye Bölümünden 1993 yılında mezun olmuş, Beykent Üniversitesinde yüksek lisans yapmıştır. 1995-1996 yılları arasında Faisal Finans Kurumunda iş hayatına başlayan ERDEM, 1996-2011 yılları arasında katılım bankacılığı sektöründe Pazarlama Uzman Yrd., Proje Pazarlama Grup Müdürlüğü, Kredi Servis Müdürlüğü, Kredi İzleme, Hukuk Müşavirliği, Kredi Değerlendirme Birimlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2012-2014 yılları arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredi Komitesi Üyelikleri yanı sıra Ziraat Leasing A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Ziraat Bankası Moscow Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmuştur. 2014-2017 Yılları arasında Halk Bankası KOBİ Bankacılığı Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı, Finansal Yönetim ve Planlama Genel Müdür Yardımcılığı, Vekaleten İnsan Kaynakları ve Kalite Organizasyon Genel Müdür Yardımcılığı yanı sıra Halk Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Halk Bankası Sırbistan Yönetim Kurulu Üyeliklerini yürütmüştür. 2017-2020 yılları arasında Şerkerbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerini yürütmüştür. 2020 Temmuz ayından tarihinden itibaren Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nda Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atanan ERDEM, aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı görevini de yürütmektedir.