Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.

Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.
Kuruluş Tarihi : 2020 / İstanbul
Üretim Konusu : İpotek Finansmanı
Çıkarılmış / Ödenmiş Sermaye : 50.000.000,00 TL
Kalkınma İlişkisi : İştirak
Sektörü : İpotek Finansmanı
Kalkınma Pay Oranı : % 8,33