Sanayi Yatırımları

Sanayi Yatırımları

Sanayi sektörüne sağladığımız yatırım kredileri ile Türkiye’nin kalkınmasına destek olacak projelere sahip yatırımcılarımızın finansmana erişimlerini kolaylaştırıyoruz.

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü olan imalat sanayi sektörü, istihdam, büyüme ve cari açığın azalmasına sağladığı büyük katkılar ile önem taşımaktadır. Sağladığımız kredilerle sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaların mevcut kapasitelerinin artırılması, yeni tesis veya yeni ürün yatırımları, modernizasyon-tevsi kapsamında teknolojik ürün yatırımları vb. istihdam ve rekabet gücü artışı sağlayacak projelerini destekliyoruz. Üretim süreçlerinde verimliliği sürdürerek teknolojik dönüşüme yol açacak yüksek ve orta-yüksek teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi için en az gelişmiş bölgelere yatırım desteği vererek bölgesel kalkınmayı önemsiyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimiz doğrultusunda ihracat artışını hedefleyen ve/veya ikame ürün üretimine yönelik olup cari açığın azalmasına katkı sağlayacak sanayi yatırımlarına özel kredi imkanları sunarak yatırımcılarımızın projelerini hayata geçiriyoruz. Ayrıca, stratejik yatırım niteliğindeki projeleri önemsiyor ve ülkemizin üretim gücü ile kapasitesini arttırmayı hedefliyoruz.

Sanayi Yatırımları
Sanayi Yatırımlarında Önceliklendirdiğimiz Başlıklar
  • Komple Yeni Tesis / Fabrika Yatırımı
  • Yeni Ürün / Teknolojik Ürün Yatırımı
  • Kapasite Artışı Yatırımı
  • Makine Ekipman Alımı
  • Tevsi / Modernizasyon Yatırımları
  • Enerji Verimliliği
  • Kaynak Verimliliği
  • İstihdam Artışı
  • Ar&Ge ve İnovasyon
  • Gıda Güvenliği

Teşvikli yatırımınız için uygun oranda faizlerle yatırımınızı finanse etmek ister misiniz ?

FİNANSMAN İHTİYACINIZ NEDİR?

Talep ettiğiniz tutar için halihazırda Bankamızda kredi ürünü bulunmamaktadır. Talebinize uygun olabilecek ürünler için iş ortaklarımız ile sağlanan tematik programların yer aldığı Toptan Bankacılık (APEX) sayfamızı ziyaret edebilirsiniz