Çevresel ve Sosyal Politikalar

TKYB, sürdürülebilir kalkınma performansını, uyguladığı çevre ve sosyal politikalar ileriye taşımaktadır.

TKYB  hizmet ve faaliyetlerinden doğabilecek risk ve fırsatları, sürdürülebilir kalkınmanın yapı taşını/temel bileşenini oluşturan ekonomik, çevresel ve sosyal boyutları ele alarak yönetmeyi amaçlamaktadır. 

TKYB çevre ve sosyal faaliyetler üzerindeki olumsuz etkileri ve riskleri azaltma ve yönetme konusundaki bakış açısını tüm hizmet ve faaliyetlerinde esas aldığı Çevre ve Sosyal Politikası ile paydaşlarına duyurmuştur.

Çevreye duyarlı bir banka olduğunu, çevresel etkilerin olumlu yönde artmasını, olumsuz yönde ise azalmasını destekleyen çalışmalarını daha ileri seviyeye taşımak adına 2010 yılında TSE EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı'na sahip olan ilk kamu bankası olmayı başararak göstermiştir. 

TKYB, sürdürülebilir kalkınma performansını, uyguladığı çevre ve sosyal politikalar ileriye taşımaktadır.

Bu kapsamda TKYB çevresel ve sosyal etkileri yönetebilmek, yasal yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla ulusal mevzuat, kanun ve düzenlemeleri takip eder ve uygular. Çevresel ve sosyal konularda, ulusal ve uluslararası güncel sektörel gelişmeleri ve en iyi uygulamaları sürekli takip eder.
Toplumsal refahı artıran ve kalkınmayı destekleyen tüm kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlar ile birlikte başta eğitim ve çevre alanları olmak üzere tüm çevre dostu çalışmalar ve gönüllü faaliyetler desteklenir ve paylaşılır.

Banka operasyonel faaliyetlerinden kaynaklanan olumsuz çevresel etkileri azaltırken, enerji ve kaynak verimliliğinin artmasına yönelik çalışmalarıyla olumlu çevre faaliyetlerini destekler. Bu kapsamda enerji, su, kağıt tüketimi, hava emisyonları, atık oluşumu, sera gazı emisyonları düzenli olarak izlenmekte ve azaltma yönünde performansını geliştirmeyi hedefler.

Çevre Yönetim Sistemi ile aşağıdaki ilkeler amaçlanmaktadır.

  • Faaliyet ve hizmetlerimizi gerçekleştirirken kullandığımız/tükettiğimiz kaynakların kullanımını ve ürettiğimiz atıkları hizmet kalitesini düşürmeden azaltmak,
  • Bankamız hizmetleri ve faaliyetleri kapsamında olumlu çevresel etki ve farkındalık yaratmak,
  • İnsan sağlığına ve çevreye zararlı etkilerimizi en aza indirmek,
  • Oluşturulan sistemin sürekliliğini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
  • Çevreye duyarlı çalışmaları ve her türlü gönüllü faaliyeti desteklemek,
  • TS-EN-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardında belirtilen şartları karşılayan, uluslararası düzeyde kabul görecek bir yönetim sistemine sahip olmaktır.

Üyeliklerimiz

  • UN Global Compact (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler) İmzacısı
  • UNEP FI (Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi) üyeliği ve Sorumlu Bankacılık Prensipleri Kurucu İmzacısı
  • İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) Üyeliği

Entegre Raporu 2020

Sürdürülebilirlik Raporu 2019

Çevresel ve Sosyal Politika

Kredilendirme Sürecinde Çevre ve Sosyal Risk Değerlendirme Prosedürü

Sürdürülebilirlik İlkeleri

İklim değişikliği ile Mücadele ve Uyum Politikası