Çevresel ve Sosyal Politikalar

Bankamız; sürdürülebilir kalkınma performansını, uyguladığı Çevresel Sosyal Politikası ile ileriye taşımaktadır.

TKYB  hizmet ve faaliyetlerinden doğabilecek risk ve fırsatları, sürdürülebilir kalkınmanın yapı taşını/temel bileşenini oluşturan ekonomik, çevresel ve sosyal boyutları ele alarak yönetmeyi amaçlamaktadır. 

TKYB çevre ve sosyal faaliyetler üzerindeki olumsuz etkileri ve riskleri azaltma ve yönetme konusundaki bakış açısını tüm hizmet ve faaliyetlerinde esas aldığı Çevre ve Sosyal Politikası ile paydaşlarına duyurmuştur.

Çevreye duyarlı bir banka olduğunu, çevresel etkilerin olumlu yönde artmasını, olumsuz yönde ise azalmasını destekleyen çalışmalarını daha ileri seviyeye taşımak adına 2010 yılında TSE EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı'na sahip olan ilk kamu bankası olmayı başararak göstermiştir. 

Bankamız; sürdürülebilir kalkınma performansını, uyguladığı Çevresel Sosyal Politikası ile ileriye taşımaktadır.

Bu kapsamda TKYB çevresel ve sosyal etkileri yönetebilmek, yasal yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla ulusal mevzuat, kanun ve düzenlemeleri takip eder ve uygular. Çevresel ve sosyal konularda, ulusal ve uluslararası güncel sektörel gelişmeleri ve en iyi uygulamaları sürekli takip eder.
Toplumsal refahı artıran ve kalkınmayı destekleyen tüm kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlar ile birlikte başta eğitim ve çevre alanları olmak üzere tüm çevre dostu çalışmalar ve gönüllü faaliyetler desteklenir ve paylaşılır.

Banka operasyonel faaliyetlerinden kaynaklanan olumsuz çevresel etkileri azaltırken, enerji ve kaynak verimliliğinin artmasına yönelik çalışmalarıyla olumlu çevre faaliyetlerini destekler. Bu kapsamda enerji, su, kağıt tüketimi, hava emisyonları, atık oluşumu, sera gazı emisyonları düzenli olarak izlenmekte ve azaltma yönünde performansını geliştirmeyi hedefler.

Çevre Yönetim Sistemi ile aşağıdaki ilkeler amaçlanmaktadır.

 • Faaliyet ve hizmetlerimizi gerçekleştirirken kullandığımız/tükettiğimiz kaynakların kullanımını ve ürettiğimiz atıkları hizmet kalitesini düşürmeden azaltmak,
 • Bankamız hizmetleri ve faaliyetleri kapsamında olumlu çevresel etki ve farkındalık yaratmak,
 • İnsan sağlığına ve çevreye zararlı etkilerimizi en aza indirmek,
 • Oluşturulan sistemin sürekliliğini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 • Çevreye duyarlı çalışmaları ve her türlü gönüllü faaliyeti desteklemek,
 • TS-EN-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardında belirtilen şartları karşılayan, uluslararası düzeyde kabul görecek bir yönetim sistemine sahip olmaktır.

Üyeliklerimiz ve İşbirliklerimiz

 • Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi Sorumlu Bankacılık Prensipleri (UNEP FI PRB)
 • Kalkınma Yatırım Bankası, Birleşmiş Milletler Çevre Programı-Finans Girişimi (UNEP FI) tarafından oluşturulan “Sorumlu Bankacılık Prensipleri”nin 2019 yılında kurucu imzacısı olmuştur. 2021 yılında ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile sürdürülebilirliğe ilişkin çalışmalarına ulusal ve küresel düzeyde prensiplerin gerekliliklerinin yerine getirilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Banka aynı zamanda UNEP FI Çalışma Gruplarında yer almaktadır.


 • Küresel Etki Yatırımcılığı Ağı (GIIN)
 • Kalkınma Yatırım Bankası, etki yatırımcılığını yaygınlaştırmak amacıyla çalışan ve alanında lider olan Küresel Etki Yatırımcılığı Ağı (Global Impact Investing Network) üyesidir. Banka, GIIN üyesi olarak; şirketlere, organizasyonlara ve fonlara etki yatırımlarıyla birlikte finansal, sosyal ve çevresel kazanımlar sağlamayı hedeflemektedir.


 • Etki Yönetimi Çalışma Prensipleri (OPIM)
 • Kalkınma Yatırım Bankası, sürdürülebilir kalkınmaya sağladığı destek ve sorumlu bankacılık anlayışıyla ortaya koyduğu çalışmalarının bir parçası olarak, Etki Yönetimi Çalışma Prensipleri’ni imzalayan Türkiye’den ilk kurum olmuştur. Banka böylelikle, etki yatırımlarının yönetilmesi için daha fazla disiplin, şeffaflık ve ölçülebilirlik sağlamasını hedeflediği küresel bir standart uygulama taahhüdünü kamuoyuna açıklamıştır.


 • Etki Yönetimi Danışma Kurulu (EYDK)
 • Kalkınma Yatırım Bankası, ülkemizde etki yatırımı modelinin gelişmesini ve iyi işleyen bir etki yatırımı ekosisteminin oluşturulmasını amaçlayan Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK)’nun kurucu üyesi konumunda bulunmaktadır. Banka, global ve yereldeki tüm işbirlikleri ile şirketlere, organizasyonlara ve fonlara etki yatırımları aracılığıyla finansal, sosyal ve çevresel kazanımlar sağlamayı hedeflemektedir.


 • Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)
 • Kalkınma Yatırım Bankası, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) imzacısıdır. 2020 yılında Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’nin de imzacısı olmuş, yenilenen Küresel İş Birliği için İş Dünyası Liderleri Bildirisi’ni imzalamıştır.


 • Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA)
 • Kalkınma Yatırım Bankası entegre raporlamaya geçişiyle birlikte 2021 yılında Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA)’nın üyesi olmuştur.


 • İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye)
 • Kalkınma Yatırım Bankası, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD World Business Council for Sustainable Development) Türkiye’deki bölgesel ağı ve iş ortağı olan İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’nin (SKD Türkiye) üyesi konumundadır.

TKYB Entegre Raporu 2022'nin interaktif versiyonuna ulaşmak için tıklayınız

TKYB Etki Raporu 2022

TKYB Bağımsız Güvence Raporu 2022

Yeşil İnsan Kaynakları Politikası

Entegre Raporu 2022

TKYB Etki Raporu Bağımsız Güvence Raporu 2021

TKYB Etki Raporu 2021

Entegre Raporu 2021

Entegre Raporu 2020

Sürdürülebilirlik Raporu 2019

Çevresel ve Sosyal Politika

Kredilendirme Sürecinde Çevre ve Sosyal Risk Değerlendirme Prosedürü

Sürdürülebilirlik İlkeleri

İklim değişikliği ile Mücadele ve Uyum Politikası