Türev Ürünler

Forward: Dayanak bir varlığın ileri bir tarihte, önceden belirlenmiş bir fiyattan alınıp satılması işlemidir. Bu ürün yatırımcıların gelecekte döviz kurlarının yükselmesi ya da düşmesi sonucunda oluşabilecek kur risklerini yönetmelerine olanak sağlanmaktadır.

Swap: Swap işlemleri, farklı faiz türlerine sahip (sabit ve değişken faizli) borçların birbirleri ile değişimi olarak tanımlanır. Piyasada para swapı, faiz swapı ve çapraz döviz swapı olmak üzere 3 çeşit swap bulunmaktadır. Bankamız kredi müşterilerine risklerini yönetmelerine yardımcı olacak şekilde çeşitli swap imkanları sunmaktadır.

Opsiyon: Belirli bir değer için, belirli bir tarihte veya tarihe kadar, belirli miktardaki bir malı, fiyatını bugünden sabitlemek koşulu ile ileri bir vadede alma veya satma hakkı tanıyan ve bu hakkı belli bir prim karşılığında opsiyonu satın alan kişiye veren, ancak zorunlu tutmayan buna karşın opsiyon satıcısına lehdar tarafından talep edilmesi halinde satmaya zorunlu tutan sözleşmelere denir. Bankamız kredi müşterilerine risklerini yönetmelerine yardımcı olacak şekilde çeşitli opsiyon imkanları sunmaktadır.

Yatırım Hesabı Formları