Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı ve; II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması KAP platformu üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılmaktadır. İlgili raporlamalara https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/2426-turkiye-kalkinma-ve-yatirim-bankasi-a-s adresinden ulaşılabilir.

2017 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

2016 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

2015 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

2014 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

2013 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

2012 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

2011 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

2010 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

2009 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu