Eğitim ve Sağlık Yatırımları

Eğitim Yatırımları

Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli yapıtaşlarından biri olan eğitim, toplumu oluşturan her bir bireyin temel ihtiyacı ve hakkı olmasının yanı sıra ülkemizin kalkınması, büyümesi ve gelişmesi için büyük önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, uluslararası kalkınma kuruluşlarından sağlanan kaynakların şartları doğrultusunda eğitim hizmetlerine erişimin genişletilmesi veya fiziki ve teknolojik gelişmelerin söz konusu hizmet kollarına yansıtılmasını amaçlayan yatırımlara finansman sağlıyoruz. Eğitim sektöründe gerek yatırım gerekse de modernizasyon projelerine yönelik orta-uzun vadeli finansman kaynakları ile ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasını amaçlıyoruz. Yatırımcıların ihtiyaçları doğrultusunda projeye özel finansman çözümleri oluşturarak projelerin hayata geçirilmesini hedefliyoruz.

Sağlık Yatırımları

Toplumu oluşturan her bir bireyin temel ihtiyacı olan ve insani gelişmişliğin temelini oluşturan sağlık sistemleri, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasının sağlanmasında kritik öneme sahiptir. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak sağlık hizmetlerine erişimin genişletilmesi veya fiziki ve teknolojik gelişmelerin söz konusu hizmet kollarına yansıtılmasını amaçlayan yatırımlara destek veriyoruz.

Bu kapsamda, portföyümüzde bulunan uluslararası kaynaklarla sağlık sektöründe faaliyet gösteren firmaların her türlü teknolojik gelişime uyum sağlaması ve kalite standartlarının yükseltmesi için orta ve uzun vadeli finansman imkanları sunmaktayız. .

Yeni sağlık tesis yatırımları, hastane modernizasyonları, yeni ekipman ve cihaz alımları, sağlık sektöründe yeni yatırım projeleri için geliştirdiğimiz projeye özel finans çözümleri ile ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına destek sunuyoruz.

Sağlık Yatırımları

Teşvikli yatırımınız için uygun oranda faizlerle yatırımınızı finanse etmek ister misiniz ?

FİNANSMAN İHTİYACINIZ NEDİR?

Talep ettiğiniz tutar için halihazırda Bankamızda kredi ürünü bulunmamaktadır. Talebinize uygun olabilecek ürünler için iş ortaklarımız ile sağlanan tematik programların yer aldığı Toptan Bankacılık (APEX) sayfamızı ziyaret edebilirsiniz