Dış Ticaret Finansmanı

Dış Ticaret Finansmanı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak ihracat ve ithalat yapan firmalarımızın dış ticaret işlemlerine finansman desteği sunarak küresel rekabet güçlerini arttırmasını hedefliyoruz. Sahip olduğumuz özel statü gereğince global dünyadan sağladığımız özel fonları belirlenen kriterler doğrultusunda ülkemizin dış ticaretinin geliştirilmesi için kullanmaktayız. Bankamız bünyesindeki Dış Ticaret Kredileri, Türkiye’de mukim ihracatçı, imalatçı vasfına haiz ihracatçı ve ihracat bağlantılı mal üreten imalatçı (sadece nihai üreticiler) firmalar ile döviz kazandırıcı hizmet ihraç eden firmalara döviz bazında kullandırılmaktadır.

Dış ticarete yönelik sunduğumuz krediler ile ihracatçı firmaların işletme sermayesi ve sabit sermaye yatırımlarını desteklemekteyiz. Ülke genelinde faaliyet gösteren firmalarımızın yurtiçi ve yurtdışı alım satım işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla sunduğumuz gayri nakdi ürünlerimiz olan Teminat Mektubu, Harici Garanti ve Akreditifler ile ticareti temin etmekteyiz. Bununla beraber müşterilerimizin ihracat kredisi taleplerine yönelik Eximbank kanalıyla sunulan özel nakdi kredilere de aracılık edebilmekteyiz.