Finansal Danışmanlık

Finansal Danışmanlık kapsamında başlıca hizmet verdiğimiz alanlar, Finansal Yeniden Yapılandırma, Fizibilite, Yapılandırılmış Finansman ve Sermaye Yapılandırma Danışmanlığı’dır. Bankamız, finansal danışmanlık hizmetleri ile müşterilerimizin yurt içi ve yurt dışı fon kaynaklarına ulaşmalarında öncü rol oynamakla birlikte yatırım kararı aşamasındaki projelere teknik, ekonomik ve finansal anlamda bilgi birikimini ve deneyimini aktaran bir hizmet sağlayıcısı konumundadır.

2019 yılından bugüne kimya, savunma, tarım, sağlık, enerji ve gıda gibi birçok sektörde faaliyet gösteren firmaya, değerleme, finansman ve yatırım teşvik belgesi başvurusu eki niteliğinde fizibilite ve mevcut durum raporları hazırlanmış ve bu raporlar, yatırımcıların stratejik hedeflerine ulaşmasında etkin rol oynamıştır. Bankamız, müşterilerine yeni yatırımlarının finansal fizibilitesinin hazırlığı ve firma değerleme alanında verdiği danışmanlık hizmetlerine ek olarak finansal darboğazda olan firmalara finansal yeniden yapılandırma alanında da danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Finansal Yeniden Yapılandırma Danışmanlığı

Firmaların sürdürülebilir büyüme ve güçlü finansal yapıda faaliyetlerine devam edebilmeleri için iş planlarının incelenmesi, değerlendirilmesi ve en doğru stratejiyle yeniden kurgulanması için hizmet verilmektedir.

Finansal performansında sorun yaşayan şirketlere ve ilgili finansal kurumlara, nakit akışlarını güçlendirmek isteyen, borçluluğu ve maliyetleri artan kuruluşlara, sorunların tespiti ile birlikte finansal borçların en uygulanabilir yeniden yapılandırma opsiyonları sunulmakta ve finansal ve operasyonel çözüm önerileri getirilmektedir.

Firmaların mevcut ve geçmiş finansal durumu analiz edilmekte, sektörel konumlandırması yapılmaktadır. Mevcut durum ortaya konulduktan sonra oluşturulan iş planları dâhilinde yapılandırma senaryoları modellenerek finansal kurumlarla yeniden yapılandırma alternatiflerinin görüşülmesi, zaman ve aksiyon planının oluşturulması,  ticari şartların ve teminat yapılarının müzakeresi, ilgili danışmanların atanması ile sözleşme ve dokümantasyon süreçlerine destek ve danışmanlık verilmektedir.

Fizibilite Danışmanlığı

Firmaların yatırım yapmak istedikleri projelere ilişkin yatırım kararlarını ve almayı planladıkları teşvikleri değerlendirmeleri, en uygun ve katma değerli proje seçimini doğru finansman yapısıyla gerçekleştirebilmeleri için danışmanlık hizmeti verilmektedir.  Bu kapsamda projelerin ve firmaların finansal, teknik ve sektörel yapısı detaylı şekilde analiz edilerek geleceğe yönelik projeksiyonlar hazırlanmaktadır. Müşterilerimizin planladıkları projelerine ilişkin güçlü, zayıf yönler, tehdit ve fırsatlar ortaya konularak en doğru yatırım kararına ulaşmaları için destek verilmektedir. En doğru yol haritasını yansıtacak şekilde hazırlanan fizibilite raporları, finansal kuruluşlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yatırımcıların beklentisini karşılayacak niteliktedir.

Yapılandırılmış Finansman Danışmanlığı

Müşterilerimizin uzun vadeli yatırım ve finansman ihtiyaçlarını karşılama konusunda danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bu kapsamda borç refinansmanı, yeniden yapılandırma, satın alma, yatırım, proje finansmanı konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Firmaların stratejileri doğrultusunda planladıkları katma değerli projelerinin; uygun finansman maliyetiyle ve yapısıyla finanse edilerek sürdürülebilir büyümeleri için danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Sermaye Yapılandırma Danışmanlığı

Müşterilerimizin faaliyet gösterdikleri/göstermek istedikleri alanlarda büyüme stratejisini desteklemek ve en uygun finansman yapısını oluşturmak için danışmanlık hizmetleri verilmektedir.