Tedarikçi Finansmanı

Tedarikçi Finansmanı

Tedarikçi Finansman Krediler, alıcı firmalar ve tedarikçileri arasındaki ticaretin finanse edilmesini sağlayan bir finansman desteğidir. Alıcı firmaya mal veya hizmet sağlayan tedarikçinin, yapmış olduğu satıştan doğan alacaklarını nakde dönüştürmesini sağlar.Alıcılara ise hiçbir operasyonel yüke katlanmadan çok sayıdaki tedarikçisine yapacağı ödemelerin yönetilmesine destek olup, bu ödemelerin vadesinde esneklik imkânı tanımaktadır. Böylece, tedarik zincirinin sürekliliği sağlanmış olmaktadır.

Alıcı Limitli Tedarikçi Finansmanı Sistemi ise, Banka ile alıcı arasındaki sözleşmeye istinaden alıcıya çıkartılan limit üzerinden alıcının tedarikçilerine belli bir ıskontoyla fatura vadesinden önce ödeme yapma imkanı sunmaktadır. Bu sistemde, alıcının alacakları teminat gösterilmektedir ve iskonto vadesinde alıcı Banka’ya geri ödeme yapmaktadır.

Alıcı Limitli Tedarikçi Finansmanı süreç adımları şu şekildedir:

Alıcıya Faydaları
  • Uygun koşullarda finansman sağlanması sürekli tedarik ve aynı kalitede ürüne erişimi destekler.
  • Tedarikçi dostu yapısıyla tedarikçi sadakati artar tedarik zincirinin kuvvetlenmesini sağlar.
  • Operasyonel yükten kurtulur.
  • Stratejik tedarikçiler için ödeme sürecinin kesintiye uğramasının önüne geçilir.
  • Ödemelerinde esnek vade imkânı edinir.

Tedarikçiye Faydaları
  • Alacağını uygun koşullarda erken tahsil eder.
  • Nakit akışını daha kolay yönetir.
  • Kredi riskine girmeden işletme sermayesi yönetimini kolaylaştırır.
  • Alıcı ile daha güçlü ilişki kurar.
  • Erken ve garantili tahsilat imkanından faydalanarak peşin mal alımlarında rekabet avantajına sahip olur.