Yatırımcı İlişkileri Takvimi

2023 Yılı Yatırımcı İlişkileri Takvimi

4 Ağustos 2023:

  •     Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi


9 Şubat 2023:

  •     2022 Yıl sonu Finansal Sonuçlarının Kamuya Açıklanma Tarihi