Dünya Bankası Projesi

Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi
Firma Hizmet Alımları İlanı

İlan Tarihi: 30 Kasım 2021

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi’nin giderlerine yönelik Avrupa Komisyonu Kalkınma Fonu Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında Dünya Bankası yönetiminde bir hibe temin etmiştir. Bu hibenin bir kısmı aşağıdaki danışmanlık hizmetlerinin finansmanında kullanılacaktır. TKYB, ilgilenen firmaları iki farklı danışmanlık hizmeti için ilgi bildirimlerini sunmaya davet etmektedir.

Son başvuru tarihi 20 Aralık 2021’dir. İlan metninin altında bulunan “İlgi Beyanı Daveti” ve “İş Tanımı” incelenmelidir. Başvurular, “İlgi Beyanı Daveti”nde yer alan başvuru yöntemine göre Bankamıza iletilmelidir.
 

 • İdari Uygunluk ve Teknik Değerlendirme Servisi Hizmet Alımı İlanı (Hibe, CS-CQS-3D.G-01) (İlan süresi dolmuştur)
  • Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) tarafından yürütülmekte olan "Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi"nin AB tarafından finanse edilen ve Dünya Bankası yönetiminde olan Hibe Bileşeni kapsamında (Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı, FRIT-II) İdari Uygunluk ve Teknik Değerlendirme Servisi Hizmeti alınacaktır. Son Başvuru tarihi 20 Aralık 2021’dir.
 
                                                                                                                                              İlgi Beyanı Daveti
           İş Tanımı
 • Çevresel ve Sosyal Değerlendirme ve İzleme Servisi Hizmet Alımı İlanı (Hibe, CS-CQS-3D.G-03) (İlan süresi dolmuştur)
  • Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) tarafından yürütülmekte olan "Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi"nin AB tarafından finanse edilen ve Dünya Bankası yönetiminde olan Hibe Bileşeni kapsamında (Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı, FRIT-II) Çevresel ve Sosyal Değerlendirme ve İzleme Servisi Hizmeti alınacaktır. Son Başvuru tarihi 20 Aralık 2021’dir.
 
                                                                                                                                              İlgi Beyanı Daveti
           İş Tanımı
 • Çevre Uzmanı Alımı İlanı (Kredi, Bireysel Danışman, CS-INDV-3C.L – 02) (İlan süresi dolmuştur)
  • Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın (TKYB) Dünya Bankası ile iş birliği halinde yürütmekte olduğu "Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi"nin Kredi Bileşeni kapsamında Proje Uygulama Biriminde “yarı zamanlı” istihdam edilmek üzere “Çevre Uzmanı” alımı gerçekleştirilecektir.  Son başvuru tarihi 3 Eylül 2021’dir.
 
Çevre Uzmanı Alımı İlanı (İlan Tarihi: 20 Ağustos 2021)           İş Tanımı
 • Sosyal Uzman Alımı İlanı (Kredi, Bireysel Danışman, CS-INDV-3C.L – 03) (İlan süresi dolmuştur)
  • Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın (TKYB) Dünya Bankası ile iş birliği halinde yürütmekte olduğu "Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi"nin Kredi Bileşeni kapsamında Proje Uygulama Biriminde “yarı zamanlı” istihdam edilmek üzere “Sosyal Uzman” alımı gerçekleştirilecektir. Son başvuru tarihi 3 Eylül 2021’dir.
 
Sosyal Uzman Alımı İlanı (İlan Tarihi: 20 Ağustos 2021)           İş Tanımı
 • Eğitim Koordinatörü Alımı İlanı (Kredi, Bireysel Danışman, CS-INDV-3C.L – 04) (İlan süresi dolmuştur)
  • Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın (TKYB) Dünya Bankası ile iş birliği halinde yürütmekte olduğu "Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi"nin Kredi Bileşeni kapsamında Proje Uygulama Biriminde “yarı zamanlı” istihdam edilmek üzere “Eğitim Koordinatörü” alımı gerçekleştirilecektir.  Son başvuru tarihi 3 Eylül 2021’dir.
 
Eğitim Koordinatörü Alımı İlanı (İlan Tarihi: 20 Ağustos 2021)           İş Tanımı
 • Çevre Uzmanı Alımı İlanı (Hibe, Bireysel Danışman, CS-INDV-3D.G - 03) (İlan süresi dolmuştur)
  • Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın (TKYB) Dünya Bankası ile işbirliği halinde yürütmekte olduğu "Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi"nin AB tarafından finanse edilen (Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı, FRIT II) Hibe Bileşeni kapsamında Proje Uygulama Biriminde “yarı zamanlı” istihdam edilmek üzere “Çevre Uzmanı” alımı gerçekleştirilecektir.  Son başvuru tarihi 3 Eylül 2021’dir.
 
Çevre Uzmanı Alımı İlanı (İlan Tarihi: 20 Ağustos 2021)           İş Tanımı
 • Sosyal Uzman Alımı İlanı (Hibe, Bireysel Danışman, CS-INDV-3D.G - 04) (İlan süresi dolmuştur)
  • Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın (TKYB) Dünya Bankası ile işbirliği halinde yürütmekte olduğu "Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi"nin AB tarafından finanse edilen (Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı, FRIT II) Hibe Bileşeni kapsamında Proje Uygulama Biriminde “yarı zamanlı” istihdam edilmek üzere “Sosyal Uzman” alımı gerçekleştirilecektir.  Son başvuru tarihi 3 Eylül 2021’dir.
 
Sosyal Uzman Alımı İlanı (İlan Tarihi: 20 Ağustos 2021)           İş Tanımı
 • Eğitim Koordinatörü Alımı İlanı (Hibe, Bireysel Danışman, CS-INDV-3D.G - 05) (İlan süresi dolmuştur)
  • Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın (TKYB) Dünya Bankası ile işbirliği halinde yürütmekte olduğu "Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi"nin AB tarafından finanse edilen (Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı, FRIT II) Hibe Bileşeni kapsamında Proje Uygulama Biriminde “yarı zamanlı” istihdam edilmek üzere “Eğitim Koordinatörü” alımı gerçekleştirilecektir.  Son başvuru tarihi 3 Eylül 2021’dir.
 
Eğitim Koordinatörü Alımı İlanı (İlan Tarihi: 20 Ağustos 2021)           İş Tanımı
 • İzleme Uzmanı Alımı İlanı (Hibe, Bireysel Danışman, CS-INDV-3D.G – 06) (İlan süresi dolmuştur)
  • Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın (TKYB) Dünya Bankası ile işbirliği halinde yürütmekte olduğu "Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi"nin AB tarafından finanse edilen (Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı, FRIT II) Hibe Bileşeni kapsamında Proje Uygulama Biriminde “yarı zamanlı” istihdam edilmek üzere “İzleme Uzmanı” alımı gerçekleştirilecektir.  Son başvuru tarihi 3 Eylül 2021’dir.
 
İzleme Uzmanı Alımı İlanı (İlan Tarihi: 20 Ağustos 2021)           İş Tanımı
 • Hibe Uzmanı Alımı İlanı (Hibe, Bireysel Danışman, CS-INDV-3D.G – 08) (İlan süresi dolmuştur)
  • Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın (TKYB) Dünya Bankası ile işbirliği halinde yürütmekte olduğu "Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi"nin AB tarafından finanse edilen (Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı, FRIT II) Hibe Bileşeni kapsamında Proje Uygulama Biriminde “yarı zamanlı” istihdam edilmek üzere “Hibe Uzmanı” alımı gerçekleştirilecektir.  Son başvuru tarihi 3 Eylül 2021’dir.
 
Hibe Uzmanı Alımı İlanı (İlan Tarihi: 20 Ağustos 2021)           İş Tanımı
 • İletişim Uzmanı (Bireysel Danışman) Alımı İlanı (İlan süresi dolmuştur)
  • Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın (TKYB) Dünya Bankası ile işbirliği halinde yürütmekte olduğu "Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi" nin Avrupa Birliği tarafından finanse edilen (Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı, FRIT II) Hibe Bileşeni kapsamında Proje Uygulama Biriminde “yarı zamanlı” istihdam edilmek üzere “İletişim Uzmanı” alımı gerçekleştirilecektir. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2021’dir. 
 
İletişim Uzmanı (Bireysel Danışman) Alımı İlanı           İş Tanımı
 • Mali Yönetim Uzmanı (Bireysel Danışman) Alımı İlanı (İlan süresi dolmuştur)
  • Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın (TKYB) Dünya Bankası ile işbirliği halinde yürütmekte olduğu "Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi" nin Avrupa Birliği tarafından finanse edilen (Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı, FRIT II) Hibe Bileşeni kapsamında Proje Uygulama Biriminde “yarı zamanlı” istihdam edilmek üzere “Mali Yönetim Uzmanı” alımı gerçekleştirilecektir. Son başvuru tarihi 30 Haziran 2021’dir.
 
Mali Yönetim Uzmanı (Bireysel Danışman) Alımı İlanı İş Tanımı
   

GÖNDERİM BAŞARISIZ

GÖNDERİM BAŞARILI