Enerji ve Kaynak Verimliliği

Enerji ve Kaynak Verimliliği

Çimento, demir çelik, kâğıt, seramik, kimya gibi enerji yoğunluğu yüksek sektörlerde üretim yapan firmaların enerji ve kaynak verimliliği projelerini destekleyerek, işletmelerin hem maliyetlerini azaltmasına destek oluyor hem de çevreye olan zararlı etkilerinin azaltılmasına katkı sağlıyoruz.

Uluslar üstü piyasalardan temin ettiğimiz kaynaklarla ülkemizin enerji anlamında dışa bağımlılığını azaltmak ve imzacısı olduğumuz Paris İklim Anlaşması kapsamında karbon emisyonunu en düşük seviyeye indirme amacıyla firmalarımızın yatırımlarına destek oluyoruz. Kaynak portföyümüzde önemli bir yer kapsayan Enerji ve Enerji verimliliği projelerinden edindiğimiz tecrübeyi müşterilerimize aktararak, işletmelerimizde yüksek oranlı kaynak verimliliğini sağlamak istiyoruz.

Enerji ve Kaynak Verimliliği

Enerji ve kaynak verimliliği kapsamında;

  • Atık ısıdan enerji üretimi projeleri,
  • Tesis modernizasyon projeleri,
  • CO2 emisyonu azaltılması projeleri,
  • Fosil yakıt kullanımının azaltılması projeleri,
  • Enerji ve hammadde optimizasyonu projeleri,
  • Atık yönetimi ve geri dönüşüm projeleri,
  • Modernizasyon projeleri,
  • Atık su iyileştirme projeleri vb. projelere finansman sağlıyoruz.