Sürdürülebilir Finansman

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma öncelikleri doğrultusunda, girişimcilerin finansman ihtiyaçlarını karşılamayı, sermayenin tabana yayılmasına ve yapısal dönüşüme katkıda bulunmayı, yerli - yabancı kuruluşlarla iş birliği yapmayı ve danışmanlık desteği sağlamayı temel misyon olarak benimsemektedir.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası hizmet ve faaliyetlerinden doğabilecek risk ve fırsatları, sürdürülebilir kalkınmanın yapı taşını/temel bileşenini oluşturan ekonomik kalkınmayı, çevresel ve sosyal boyutları ele alarak yönetmeyi amaçlamaktadır. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası sürdürülebilir ve sorumlu kalkınma ilkelerini bütünsel bir bakışla ele almakta; hayata geçirdiği stratejik inisiyatiflerle de tüm paydaşları nezdinde ortak değer yaratarak etki alanını genişletmektedir.

Sürdürülebilir kalkınmayı temel öncelikleri arasında gören Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, “çevre dostu” bir ekonominin kurulması yolunda turizm ve yenilenebilir enerji ile enerji verimliliği yatırımlarının yanı sıra diğer sektörlerin çevresel yatırımlarının da hayata geçirilmesi sürecinde rol oynamaktadır. Kendisini örnek bir kurumsal vatandaş olarak konumlandıran Banka, sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez unsurlarından olan çevreyi koruma ve iklim değişikliği ile mücadele inisiyatifleri kapsamında uluslararası finans kuruluşlarıyla iş birlikleri geliştirmektedir.