Projelerin Çevresel ve Sosyal Kamu Açıklamaları

TKYB tarafından çevre ve toplum üzerinde kabul edilemez etkileri olabilecek yatırımlar/projeler desteklenmez veya finanse edilmez. TKYB, Türkiye’nin taraf olduğu ulusal mevzuata veya uluslararası sözleşmelere uygun olarak yasaklanan ve TKYB Finanse Edilmeyen Faaliyetler Listesinde yer alan faaliyetleri finanse etmez.

TKYB, ulusal ve uluslararası çevresel, sosyal standart ve düzenlemelere uygun olarak tüm yatırım ve kredilendirme faaliyetlerini çevresel ve sosyal riskler açısından değerlendirir. Banka, risk kategorisine uygun olarak kredilendirdiği projelerin çevresel ve sosyal dokümanlarını internet sayfasında kamuya açık şekilde paylaşır.

Türkiye Industrial Emission Reduction Project SEP

RPM-Güzelyurt Arama Sondajları Projesi ÇSYP ve Ekleri

ÜÇ-AS ÇSYP PKP Nihai

Özsoy Geothermal-ÇSYP Nihai

Özsoy Geothermal-PKP Nihai

RSM Bozköy Projesi Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı

RSM Kitreli-Çömlekçi Projesi Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı

Türkiye Jeotermal Geliştirme Projesi Ek Finansman Yeniden Yerleşim Politika Çerçevesi

Türkiye Jeotermal Geliştirme Projesi Ek Finansman (P151739) - Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi

Onur HES-Arazi Edinimi Tablosu

Mavi HES.- Arazi Edinimi Tablosu

Jeotermal Geliştirme Projesi ÇSYÇ-Müzakereler Öncesi

Jeotermal Geliştirme Projesi ESMF-Yönetici Özeti

Jeotermal Taslak RPF Component-1 Müzakereler Öncesi

Jeotermal Taslak RPF Component-2 Müzakereler Öncesi

Jeotermal Taslak RPF (Word)

Jeotermal Taslak RPF (Pdf)

İVCİ-Cisco Büyüme Fonu

Kubilay JES- Arazi Edinimi Tablosu

Kubilay Jeotermal-ESIA Raporu

Kubilay Jeotermal-ESIA Raporu-Ek 1

Kubilay Jeotermal-ESIA Raporu-Ek 2

Kubilay Jeotermal-ESIA Raporu-Ek 3

Kubilay Jeotermal-ESIA Raporu-Ek 4

Kubilay JES-Arazi Edinimi Raporu

Solentegre-Arazi Edinimi Raporu

Onur HES_Çed Raporu Ekler

Onur HES_Çed Raporu

Onur HES –ESIA Tamamlayıcı Rapor

Solentegre GES-PTD

Onur HES-Arazi Ediniminin Sosyal Denetimi

Mavi HES- Arazi Edinimi Raporu

DB-Niyet Beyanı Talebi

GDP-Revize Taslak-ESMF (Word)

GDP-Revize Taslak-ESMF (Pdf)

Solentegre GES-Arazi Edinimi Tablosu

Solentegre GES-Bilimsel Rapor

Solentegre GES ÇYP-İNG

TKB-QCBC RSM Contract Award Yayını

Ege RES-ÇYP ve Ekleri

Ege RES-PTD

Dikili RES-ESMMP

İzmit Kandıra RES-Arazi edinimi Raporu

Arazi Edinimi Tablosu-Dikili RES

Erzurum GES-ÇYP

Erzurum GES-PTD

Erzurum GES-ÇYP

Arazi Edinimi Raporu – Erzurum GES

Arazi Edinimi Tablosu-Erzurum GES

Hilal 2 RES Arazi Temin Raporu

Hilal 2 RES Ek 1-Ekosistem Değerlendirme Raporu

Hilal 2 RES Ek 2-Gold Standart Belgesi

Hilal 2 RES Ek A-Yarasa Değerlendirme Raporu

Hilal 2 RES- Çevresel Yönetim Planı

Arazi edinimi Raporu-Hilal 2 RES

Arazi Edinimi Tablosu- Hilal 2 RES

Başıbüyük GES-ÇYP

Başıbüyük GES-Arazi Edinimi Raporu

Başıbüyük GES-Arazi Edinimi Tablosu

Arazi Edinimi Raporu-Ege RES

Ege RES – Arazi Edinimi Tablosu

Adala GES- ÇYP

Adala GES-Arazi Edinimi Raporu

Adala GES-Arazi Edinimi Tablosu

Salihli JES Arazi Edinimi için Gerçekleşen Sosyal İnceleme

Salihli JES Arazi Edinimi Tablosu

Salihli JES Arazi Edinimi Tablosu 09042018

Salihli JES-CHMP Ek 1

Salihli JES-CHMP Ek 2

Salihli JES- ESIA Ek 9 Atık Yönetim Planı

Salihli JES- ESIA Ek 10 Sıvı Atık Yönetim Planı

Salihli JES-ESIA Ek 11 Zararlı Kimyasallar Yönetim Planı

Salihli JES – ESIA Ek 1 Test Sonuçları

Salihli JES – ESIA Ek 2 SEP

Salihli JES – ESIA Ek 3 CHMP

Salihli JES- ESIA Ek 4 Kamu Yararı Kararı

Salihli JES-ESIA EK 5 İnşaat Acil Eylem Planı

Salihli JES- ESIA EK 6 İşletme Acil Eylem Planı

Salihli JES- ESIA Ek 7 İş Sağlığı ve Güvenliği Planı

Salihli JES-ESIA Ek 8 Trafik Yönetimi Planı

Salihli JES – ESIA Raporu

Özmen 3 JES Arazi Edinimi için Gerçekleşen Sosyal İnceleme

Özmen 3 Jes-Arazi Edinimi Tablosu

Özmen 3 Jes-Arazi Edinimi Tablosu 09042018

Özmen 3 JES-ÇSED Ek 2

Özmen 3 JES-ESIA Ek 4 Paydaş Katılım Planı

Özmen 3 JES-ESIA Ek 5 Acil Durum Planı

Özmen 3 JES-ESIA

Özmen 3 JES-ESIA Ek 1 Fotoğraflar

Özmen 3 JES-ESIA Ek 3 Sosyal Profil

RSM-3S Kale Kitreli Çömlekçi Project ESMP

RSM- 3S Kale Bozköy Project ESMP