Projelerin Çevresel ve Sosyal Kamu Açıklamaları

TKYB tarafından çevre ve toplum üzerinde kabul edilemez etkileri olabilecek yatırımlar/projeler desteklenmez veya finanse edilmez. TKYB, Türkiye’nin taraf olduğu ulusal mevzuata veya uluslararası sözleşmelere uygun olarak yasaklanan ve TKYB Finanse Edilmeyen Faaliyetler Listesinde yer alan faaliyetleri finanse etmez.

TKYB, ulusal ve uluslararası çevresel, sosyal standart ve düzenlemelere uygun olarak tüm yatırım ve kredilendirme faaliyetlerini çevresel ve sosyal riskler açısından değerlendirir. Banka, risk kategorisine uygun olarak kredilendirdiği projelerin çevresel ve sosyal dokümanlarını internet sayfasında kamuya açık şekilde paylaşır.