Dünya Bankası Projesi İhale Duyuruları

1. İhale Sonuç Bildirimi (Satın Alma Uzmanı-Kredi)
Proje: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi
İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul
Telefon: (216) 636 87 00
Fax: (216) 6301815
E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr
Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: IBRD-90780
İhalenin Adı: Yarı Zamanlı Satın Alma Uzmanı İstihdamı
Teklif/Sözleşme Referans No: CS-INDV-3C.L – 01
Sözleşme Kapsamı: Proje kamsamında, Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi’nin Krediden finanse edilecek olan 2. Bileşen (3.A ve 3.C) faaliyetlerini desteklemek üzere satın alma hizmetlerini planlamaya ve sağlamaya yönelik bir Satın Alma ve Sözleşme Yönetimi Uzmanı’nın görevlendirilmesi gerekmektedir. Satın Alma ve Sözleşme Yönetimi Uzmanı’nın amacı, Projenin 3.A ve 3.C bileşenlerinin satın alma ve proje uygulamasına ilişkin faaliyetlier yürütmek, gerekli koordinasyonu ve PUB’a teknik destek sağlamaktır.
İhale Usulü: INDV- Bireysel Danışmanların Sınırlı Rekabetçi Seçimi
Sözleşme İmza Tarihi: 14.12.2020
Sözleşme Süresi: 1 Yıl


2. İhale Sonuç Bildirimi (Finansal Yönetim Uzmanı-Hibe)
Proje: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi
İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul
Telefon: (216) 636 87 00
Fax: (216) 6301815
E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr
Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: TF-B4699
İhalenin Adı: Yarı Zamanlı Finansal Yönetim Uzmanı İstihdamı
Teklif/Sözleşme Referans No: CS-INDV-3D.G – 02
Sözleşme Kapsamı: Proje kapsamında Mali Yönetim Uzmanı Hibe Anlaşması hükümlerine uygun olarak, muhasebeleştirme ve düzenli raporlama faaliyetlerinin takibinden, mali akış için gerekli dokümantasyondan, proje finansman ve ödemelerinin uygunluğunun kontrolünden, fon akışının izlenmesinden ve bütçelerin oluşturulmasından sorumlu olacaktır. Mali Yönetim Uzmanı, ilgili birimlerdeki sorumlu personele ödeme belgelerinin düzenlenmesi, ödemelerin yapılması ve kayıtlarının tutulması konularında teknik destek verecektir.
İhale Usulü: INDV- Bireysel Danışmanların Açık Rekabetçi Seçimi
Sözleşme İmza Tarihi: 28.10.2021
Sözleşme Süresi: 13 Ay


3. İhale Sonuç Bildirimi (Satın Alma Uzmanı-Hibe)
Proje: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi
İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul
Telefon: (216) 636 87 00
Fax: (216) 6301815
E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr
Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: TF-B4699
İhalenin Adı: Yarı Zamanlı Satın Alma Uzmanı İstihdamı
Teklif/Sözleşme Referans No: CS-INDV-3D.G – 01
Sözleşme Kapsamı: Proje kapsamında, Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi'nin Hibeden finanse edilecek olan 3.Bileşen (3.B, 3.D ve 3.E) faaliyetlerini desteklemek üzere satın alma hizmetlerini planlamaya ve sağlamaya yönelik bir Satın Alma ve Sözleşme Yönetimi Uzmanı'nın görevlendirilmesi gerekmektedir. Satın alma ve Sözleşme Yönetimi Uzmanı’nın amacı, Projenin 3.B ve 3.D ve 3.E bileşenlerinin satın alma ve proje uygulamasına ilişkin faaliyetleri yürütmek, gerekli koordinasyonu ve PUB’a teknik destek sağlamaktır.
İhale Usulü: INDV- Bireysel Danışmanların Sınırlı Rekabetçi Seçimi
Sözleşme İmza Tarihi: 02.11.2021
Sözleşme Süresi: 14 Ay


4. İhale Sonuç Bildirimi (Hibe Uzmanı-Hibe)
Proje: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi
İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul
Telefon: (216) 636 87 00
Fax: (216) 6301815
E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr
Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: TF-B4699
İhalenin Adı: Yarı Zamanlı Hibe Uzmanı İstihdamı
Teklif/Sözleşme Referans No: CS-INDV-3D.G – 08
Sözleşme Kapsamı: Hibe Uzmanı, Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi’ nin 2. Bileşen ve 3. Bileşen (3.B, 3.D ve 3.E) kapsamındaki faaliyetlerini desteklemek üzere, PUB Koordinatörü’ nün amirliğinde çalışacak ve PUB Koordinatörü’ ne rapor verecektir. Hibe Uzmanı, aşağıdaki görevler dahil olmak üzere, proje teklif çağrılarının hazırlık aşamasından sorumludur: (i) başvuru ve uygulama kılavuzlarının revizyonuna yardımcı olmak, (ii) başvuru formu ve ekleri, (iii) idari kontrol ve analizlere yardımcı olmak ve bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeleri raporlamak, (iv) izleme ve değerlendirme mekanizmasının kurulmasına yardımcı olmak, (v) iletişim ve görünürlük faaliyetlerine yardımcı olmak; ve (v) 2. Bileşen ve 3. Bileşen (3.B, 3.D ve 3.E) kapsamında, Proje alt-hibe yönetim sisteminin kurulması.
İhale Usulü: INDV- Bireysel Danışmanların Açık Rekabetçi Seçimi
Sözleşme İmza Tarihi: 02.11.2021
Sözleşme Süresi: 14 Ay


5. İhale Sonuç Bildirimi (İletişim Uzmanı-Hibe)
Proje: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi
İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul
Telefon: (216) 636 87 00
Fax: (216) 6301815
E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr
Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: TF-B4699
İhalenin Adı: Yarı Zamanlı İletişim Uzmanı İstihdamı
Teklif/Sözleşme Referans No: CS-INDV-3D.G -07.01
Sözleşme Kapsamı: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi 3.Bileşen (3.B, 3.D ve 3.E) faaliyetlerini destekleyen hizmetleri vermek ve planlama yapmak üzere İletişim Uzmanının görevlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. İletişim Uzmanı iletişim stratejisi ve iletişim ve görünürlük planının geliştirilmesi ve uygulanmasından ve hibe kullanıcılarına hem de bu kaynakları kullandıran TKYB ve alt-hibe faydalanıcılarına yönelik 24 proje ilindeki dahili ve harici paydaşların bilgilendirilmesi, gerekli koordinasyonu sağlamak ve Proje Uygulama Birimine (PUB) teknik destek ve danışmanlık sağlanması amacıyla iletişim faaliyetlerini yerine getirecektir.
İhale Usulü: INDV- Bireysel Danışmanların Açık Rekabetçi Seçimi
Sözleşme İmza Tarihi: 02.11.2021
Sözleşme Süresi: 14 Ay


6. İhale Sonuç Bildirimi (Proje Web Sayfası Tasarım Hizmet Alımı-Hibe)
Proje: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi
İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul
Telefon: (216) 636 87 00
Fax: (216) 6301815
E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr
Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: TF-B4699
İhalenin Adı: Proje Web Sayfası Tasarım Hizmet Alımı
Teklif/Sözleşme Referans No: NCS – RFQ- 3D.G-01
Sözleşme Kapsamı: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi’ nin 2. Bileşen ve 3. Bileşen (3.B, 3.D ve 3.E) kapsamındaki faaliyetlerini desteklemek, Projenin tanıtımını yapabilmek, duyuruları ve yeni olayları, program ile ilgilenenlere ulaştırmak amacıyla programa özel web sitesinin temin edilmesi gerekmektedir.
İhale Usulü: RFQ-Fiyat Teklifine Çağrı
Teklif Alınan Firma(lar):
Pixel Plus (Piksel İnternet ve Reklam Hizmetleri Tic. A.Ş.)
Teklif Açılış Fiyatı: 220,000.00 TL
Değerlendirilmiş Teklif Fiyatı: 220,000.00 TL
Teklifleri Uygun Bulunan Firma(lar):
Natal Digital (Natal Digital- Mesut Gökçimen)
Teklif Açılış Fiyatı: 63,000.00 TL
Değerlendirilmiş Teklif Fiyatı: 63,000.00 TL
Signed Contract Price: 63,000.00 TL
Sözleşme İmza Tarihi: 08.11.2021
Sözleşme Süresi: 45 Gün
Sözleşme Tamamlanma Tarihi: 31.01.2021


7. İhale Sonuç Bildirimi (Eğitim Koordinatörü-Hibe)
Proje: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi
İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul
Telefon: (216) 636 87 00
Fax: (216) 6301815
E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr
Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: TF-B4699
İhalenin Adı: Yarı Zamanlı Eğitim Koordinatörü İstihdamı
Teklif/Sözleşme Referans No: CS-INDV-3D.G – 05
Sözleşme Kapsamı: Proje kapsamında, Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi’ nin 2. Bileşeni ve 3. Bileşeni (3.B, 3.D ve 3.E) altındaki faaliyetleri desteklemek amacıyla, hizmet planlamak ve sağlamak üzere bir Eğitim Koordinatörü’ nün görevlendirilmesi gerekmektedir. Eğitim Koordinatörü pozisyonunun amacı, hem alt-hibe faydalanıcıları hem de bu kaynakları genişleten TKYB için 24 ilde eğitim faaliyetleri planlamak ve koordine etmek, gerekli koordinasyonu sağlamak ve Proje Uygulama Birimi'ne (PUB) teknik destek ve danışmanlık sağlamaktır.
İhale Usulü: INDV- Bireysel Danışmanların Açık Rekabetçi Seçimi
Sözleşme İmza Tarihi: 15.11.2021
Sözleşme Süresi: 14 Ay


8. İhale Sonuç Bildirimi (İzleme ve Değerlendirme Uzmanı-Hibe)
Proje: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi
İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul
Telefon: (216) 636 87 00
Fax: (216) 6301815
E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr
Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: TF-B4699
İhalenin Adı: Yarı Zamanlı İzleme ve Değerlendirme Uzmanı İstihdamı
Teklif/Sözleşme Referans No: CS-INDV-3D.G – 06
Sözleşme Kapsamı: İzleme ve Değerlendirme Uzmanı (İ&DU), Proje’ nin 2. Bileşen ve 3. Bileşeni (3.B, 3.D ve 3.E) kapsamında, Hibe Programının genel İzleme ve Değerlendirme faaliyetlerine yönelik olarak Proje Uygulama Birimi’ ne (PUB) teknik destek sağlayacaktır. Bu kapsamda, uygulama sonrası değerlendirme süreci de dahil olmak üzere alt projelerin fiziki ilerleyişi izlenecektir. Buna ek olarak, İ&DU, alt projelerin kalkınma hedeflerine, beklenen çıktılarına ve sonuçlarına ve amaçlanan faydalanıcılarına ulaşmak hususunda doğru ilerleyişini sağlamak amacıyla, Projenin genel İzleme ve Değerlendirme Çerçevesini gözden geçirmek ve güncellemekten sorumlu olacaktır.
İhale Usulü: INDV- Bireysel Danışmanların Açık Rekabetçi Seçimi
Sözleşme İmza Tarihi: 19.11.2021
Sözleşme Süresi: 14 Ay


9. İhale Sonuç Bildirimi (Eğitim Koordinatörü-Kredi)
Proje: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi
İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul
Telefon: (216) 636 87 00
Fax: (216) 6301815
E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr
Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: IBRD-90780
İhalenin Adı: Yarı Zamanlı Eğitim Koordinatörü İstihdamı
Teklif/Sözleşme Referans No: CS-INDV-3C.L – 04
Sözleşme Kapsamı: Proje kapsamında, Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi’ nin 1. Bileşeni (1.A ve 1.B) ve 3. Bileşeni (3.A ve 3.C) altındaki faaliyetleri desteklemek amacıyla, hizmet planlamak ve sağlamak üzere bir Eğitim Koordinatörü’ nün görevlendirilmesi gerekmektedir. Eğitim Koordinatörü pozisyonunun amacı, kredi faydalanıcıları ve bu kaynakları genişleten TKYB ve AFK’ lar için 24 ilde eğitim faaliyetleri planlamak ve koordine etmek, gerekli koordinasyonu sağlamak ve Proje Uygulama Birimi'ne (PUB) teknik destek ve danışmanlık sağlamaktır.
İhale Usulü: INDV- Bireysel Danışmanların Açık Rekabetçi Seçimi
Sözleşme İmza Tarihi: 29.11.2021
Sözleşme Süresi: 14 Ay


10. İhale Sonuç Bildirimi (Hibe Programı Sanal Tanıtım Toplantısı Organizasyonu)
Proje: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi
İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul
Telefon: (216) 636 87 00
Fax: (216) 6301815
E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr
Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: TF-B4699
İhalenin Adı: Hibe Programı Sanal Tanıtım Toplantısı Organizasyonu
Teklif/Sözleşme Referans No: NCS-RFQ-3D.G-02
Sözleşme Kapsamı: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi’ nin 2. Bileşeni kapsamında, Kayıtlı İstihdam Projesi Hibe Programının duyurusunu yapmak amacıyla sanal olarak düzenlenecek olan etkinlik organizasyonu hizmetlerinin temin edilmesi gerekmektedir.
İhale Usulü: RFQ-Fiyat Teklifine Çağrı
Teklif Alınan Firma(lar):
Verus Group (Verus Yazılım Hizmetleri A.Ş.)
Teklif Açılış Fiyatı: 232,345.00 TL
Değerlendirilmiş Teklif Fiyatı: 232,345.00 TL
Itworks (Itworks Event Dış. Tic. A.Ş.)
Teklif Açılış Fiyatı: 71,500.00 TL
Değerlendirilmiş Teklif Fiyatı: 71,500.00 TL
Teklifleri Uygun Bulunan Firma(lar):
Flaptour (Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş.)
Teklif Açılış Fiyatı: 29,950.00 TL
Değerlendirilmiş Teklif Fiyatı: 29,950.00 TL
Sözleşme Bedeli: 29,950.00 TL
Sözleşme İmza Tarihi: 13.12.2021
Sözleşme Süresi: 45 Gün
Contract Completion: 04.01.2022


11. İhale Sonuç Bildirimi (Sosyal Medya ve Etkinlik Organizasyonu için Görsel İçerik Tasarımı Bireysel Uzmanı)
Proje: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi
İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul
Telefon: (216) 636 87 00
Fax: (216) 6301815
E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr
Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: TF-B4699
İhalenin Adı: Sosyal Medya ve Etkinlik Organizasyonu için Görsel İçerik Tasarımı Bireysel Uzmanı İstihdamı
Teklif/Sözleşme Referans No: CS-INDIV-3D.G-09.01
Sözleşme Kapsamı: Bu görevin asıl amacı, (1) projenin internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında, (2) eğitimlerde ve diğer faaliyetlerde ve (3) proje paydaşları ile yazışmalarında kullanılacak görsel materyallerin ve paydaş çıkarlarını ve proje faaliyetlerinin etkisini en yüksek seviyeye çıkarmak için kullanılacak medya araçlarının üretilmesidir. Bu belgede genel hatlarıyla çizilen hizmetler, (i) proje kimliği bileşenlerinin, (ii) projenin internet sitesi ve sosyal medya hesapları için şablonların ve eksiksiz gönderilerin üretilmesini, (iii) İletişim ve Görünürlük Planında özetlenen iletişim faaliyetleri için gerekli tanıtım materyalleri ve diğer görsel içeriklerin tasarlanmasını kapsar.
İhale Usulü: INDV- Bireysel Danışmanların Açık Rekabetçi Seçimi
Sözleşme İmza Tarihi: 06.01.2021
Sözleşme Süresi: 145 Gün


12. İhale Sonuç Bildirimi (Hibe Programı Bilgilendirme Toplantıları Organizasyonu)
Proje: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi
İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul
Telefon: (216) 636 87 00
Fax: (216) 6301815
E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr
Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: TF-B4699
İhalenin Adı: Hibe Programı Bilgilendirme Toplantıları Organizasyonu
Teklif/Sözleşme Referans No: NSC-RFQ-3D.G-03
Sözleşme Kapsamı: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi’ nin 2. Bileşeni kapsamında, Kayıtlı İstihdam Projesi Hibe Programı tanıtımı amacıyla Ocak-Mart 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan fiziksel ve çevrimiçi bilgilendirme toplantıları organizasyonu hizmetlerinin temin edilmesi gerekmektedir.
İhale Usulü: RFQ-Fiyat Teklifine Çağrı
Teklif Alınan Firma(lar):
Verus Group (Verus Yazılım Hizmetleri A.Ş.)
Bid Price at Opening: 603,950.00 TL
Evaluated Bid Price: 603,950.00 TL
Dorak Mice (Tan Turizm Havayolu Taşımacılık Bilgisayar Elektronik Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.)
Bid Price at Opening: 584,350.00 TL
Evaluated Bid Price: 584,350.00 TL
Teklifleri Uygun Bulunan Firma(lar):
Flaptour (Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş.)
Teklif Açılış Fiyatı: 570,500.00 TL
Değerlendirilmiş Teklif Fiyatı: 570,500.00 TL
Sözleşme Bedeli: 570,500.00 TL
Sözleşme İmza Tarihi: 02.02.2022
Sözleşme Süresi: 2 Ay


13. İhale Sonuç Bildirimi (Sosyal Uzman-Kredi)
Proje: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi
İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul
Telefon: (216) 636 87 00
Fax: (216) 6301815
E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr
Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: IBRD-90780
İhalenin Adı: Yarı Zamanlı Sosyal Uzman İstihdamı
Teklif/Sözleşme Referans No: CS-INDV-3C.L – 03
Sözleşme Kapsamı: Proje kapsamında Sosyal Uzmanı’ ın sahip olacağı görevler şunlardır: (i) alt projelerin sosyal etkilerinin ve risk azaltma planlarının uygulanması ile Projenin tüm sosyal standartlarının ve 1. Bileşeni (1.A ve 1.B) ve 3. Bileşenine (3.A ve 3.C) ilişkin tüm hususların izlenmesi faaliyetlerini Çevresel ve Sosyal Taahhüt Planı ve İşgücü Yönetim Prosedürlerine uygun olarak denetlemek; (ii) Proje’ nin 1. Bileşen (1.A ve 1.B) ve 3. Bileşeni (3.A ve 3.C) kapsamında toplumsal cinsiyet ve sosyal içermeye ilişkin faaliyetleri denetlemek.
İhale Usulü: INDV- Bireysel Danışmanların Açık Rekabetçi Seçimi
Sözleşme İmza Tarihi: 07.02.2022
Sözleşme Süresi: 10 Ay


14. İhale Sonuç Bildirimi (Sosyal Uzman-Hibe)
Proje: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi
İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul
Telefon: (216) 636 87 00
Fax: (216) 6301815
E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr
Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: TF-B4699
İhalenin Adı: Yarı Zamanlı Sosyal Uzman İstihdamı
Teklif/Sözleşme Referans No: CS-INDV-3D.G – 04
Sözleşme Kapsamı: Sosyal Uzman, Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi' nin 2. Bileşeni ve 3. Bileşeni (3.B, 3.D ve 3.E) kapsamındaki faaliyetleri desteklemek üzere, Proje Uygulama Birimi (PUB) Koordinatörü ve Çevresel ve Sosyal Ekibinin amirliğinde çalışır ve bu birimlere rapor verir. Proje kapsamında Sosyal Uzmanı’ ın sahip olacağı görevler şunlardır: (i) alt-hibe projelerinin sosyal etkilerinin ve risk azaltma planlarının uygulanması ile tüm sosyal standartların ve Banka tarafından finanse edilen hibelere ilişkin tüm hususların izlenmesi faaliyetlerini Çevresel ve Sosyal Taahhüt Planı ve İşgücü Yönetim Prosedürlerine uygun olarak denetlemek; (ii) toplumsal cinsiyet ve sosyal içermeye ilişkin faaliyetleri denetlemek.
İhale Usulü: INDV- Bireysel Danışmanların Açık Rekabetçi Seçimi
Sözleşme İmza Tarihi: 07.02.2022
Sözleşme Süresi: 10 Ay


15. İhale Sonuç Bildirimi (Dürüstlük Güvencesi Sağlayıcısı-Hibe)
Proje: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi
İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul
Telefon: (216) 636 87 00
Fax: (216) 6301815
E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr
Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: TF-B4699
İhalenin Adı: Yarı Zamanlı Dürüstlük Güvencesi Sağlayıcısı İstihdamı
Teklif/Sözleşme Referans No: CS-INDIV-3D.G-11
Sözleşme Kapsamı: Bu görevin amacı, satın alma sürecinin ve özellikle de pazarlıkların dürüstlük içinde yapılıp yapılmadığına nezaret edilmesidir.Dürüstlük Güvencesi Sağlayıcısı, “Alt-Hibe Başvurularının İdari Kontrolü ve Teknik ve Finansal Değerlendirmesi”, “Alt-Hibe Başvuruları için Çevresel ve Sosyal Değerlendirme ve İzleme Hizmetleri” ve Alt-Hibelerin Yönetimi için İzleme ve Değerlendirme Hizmetleri” kapsamındaki Pazarlık ile ilgili olarak dürüstlük güvencesi hizmetlerini sağlayacaktır.
İhale Usulü: INDV- Bireysel Danışmanların Sınırlı Rekabetçi Seçimi
Sözleşme İmza Tarihi: 08.02.2022
Sözleşme Süresi: 45 Gün


16. İhale Sonuç Bildirimi (Proje Asistanı-Hibe)
Proje: Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi
İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul
Telefon: (216) 636 87 00
Fax: (216) 6301815
E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr
Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: TF-B4699
İhalenin Adı: Tam Zamanlı Proje Asistanı İstihdamı
Teklif/Sözleşme Referans No: CS-INDIV-3D.G-10
Sözleşme Kapsamı: Bu danışmanlık hizmetlerinin temel amacı, Projenin uygulanması için TKYB ve Proje Koordinatörü ile istişare halinde ve onun rehberliğinde ve gözetiminde çalışacak bir Proje Asistanı istihdam etmektir. Spesifik olarak, Proje Asistanının, Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi 3. Bileşeni (Alt bileşenler 3.B, 3.D ve 3.E) ve 2.Bileşeninin etkinliklerini desteklemesi beklenir.
İhale Usulü: INDV- Bireysel Danışmanların Açık Rekabetçi Seçimi
Satın Alma Aktivitesi İptal Nedeni: Kısa listedeki adaylardan hiçbiriyle sözleşme imzalanamaması üzerine, puanlama ve yeterlilikler dikkate alarak kısa liste dışına çıkılmaması, satın alma aktivitesinin kapatılması ve ileri bir tarihte aynı iş tanımı ile yeni bir ilana çıkılması yönünde komisyon kararı alınmıştır.


17. İhale Sonuç Bildirimi (İdari Uygunluk ve Teknik Değerlendirme Servisi Hizmet Alımı)
Proje: P171766-Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi
İhaleyi Yapan İdarenin Adı: Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:10 34768 Ümraniye/İstanbul
Telefon: (216) 636 87 00
Fax: (216) 6301815
E-posta: fritprocurement@kalkinma.com.tr
Kredi/Hibe/Güven Fonu Bilgisi: TF-B4699
İhalenin Adı: İdari Uygunluk ve Teknik Değerlendirme Servisi Hizmet Alımı
Teklif/Sözleşme Referans No: CS-CQS-3D.G-01
Sözleşme Kapsamı: Danışmanlık hizmeti (“Hizmet”) şunları içermektedir: (i) İdari kontroller ve uygunluk kontrolü ile teknik ve finansal değerlendirme süreçleri için bağımsız değerlendirici havuzu oluşturulması (ii) alt-hibe proje başvurularının oluşturulan bağımsız değerlendirici havuzu aracılığıyla değerlendirilmesi (iii) İdari kontroller ve uygunluk kontrolü sürecinde başarılı bulunan alt-hibe proje başvurularının, bağımsız değerlendiriciler tarafından teknik ve finansal açıdan değerlendirilmesi; gerekli durumlarda bütçe revizyonlarının yapılması (iv) başarılı bulunan alt-hibe projelerinin alt-hibe sözleşme hazırlıklarına destek verilmesi.
İhale Usulü: CQS- Danışman Niteliklerine Dayalı Seçim
Alınan İlgi Beyanı Sayısı: 10
Değerlendirilen İlgi Beyanı Sayısı: 10
Elenen İlgi Beyanı: Yok
Değerlendirilen Firma: WEglobal Danışmanlık A.Ş., WEglobal S.r.l, WEglobal Consulting Limited Adi Ortaklığı
Adres: Ahlatlıbel Mahallesi 1902 Sokak Numara: 43 Çankaya / Ankara / Türkiye
E-posta: projects@weglobal.org
Teknik Puan: 88,72
Finansal Puan: 100
Para Birimi: TL
Nihai Değerlendirilen Teklif: 4.431.175,00 TL (KDV Hariç)
Kazanan Firma: WEglobal Danışmanlık A.Ş., WEglobal S.r.l, WEglobal Consulting Limited Adi Ortaklığı
Adres: Ahlatlıbel Mahallesi 1902 Sokak Numara: 43 Çankaya / Ankara / Türkiye
E-posta: projects@weglobal.org
Final Puan: 88,72
Final Sıralaması: 1
Müzakere Edilen Sözleşme Bedeli: 4.431.175,00 TL (KDV Hariç)
Sözleşme İmza Tarihi: 01.08.2022
Sözleşme Bedeli: 4.431.175,00 TL (KDV Hariç)
Sözleşme Süresi: 10 Ay