Kurumsal Kredi

Kurumsal kredi; yatırım projeleriniz için sunduğumuz işletme sermayesi kredisi ya da uzun vadeli finansman çözümüdür. Bunun için ayrıca şirketin bir SPV kurması gerekmemektedir.

Kurumsal Kredi Süreci

PROJE RİSK ANALİZİ

 

Makroekonomik riskler

 
 

Sektörel analiz

 
 

Proje riskleri

 

Firma riskleri

 
 

Şirket/Grup analizi

FİZİBİLİTE

 

Teknik Değerlendirme

?

Teknik Değerlendirme kapsamında değerlendirmeye konu kriterler:

  • Kuruluş Yeri
  • Yatırım maliyeti belirleme
  • Üretilen Ürünler ve Üretim Teknolojisi
  • Satınalma değerlendirme
  • Kurulu Kapasite
  • İşletme Geliri/İşletme Gideri
  • Yatırım Tutarı
  • Yatırım Termin Planı
  • Projenin Yönetimi
  • Projenin Çevresel ve Sosyal Etkileri vb.
 
 

Mali Değerlendirme

 
 

Ekonomik Değerlendirme

 

Satış & Fiyatlama

 
 

Proje Nakit Akışı

 
 

Çevresel & Sosyal Etki Değerlendirme

 

Yasal İzinler & Hukuksal Durum

PROJE FİNANSMAN MODELİ

 

Kredi/Özkaynak dengesi

 
 

İşletme sermayesi

 
 

Vade

 

Kredi teminatları

İZLEME DÖNEMİ

 

Teknik ilerleme raporları

 
 

İzleme raporları