Proje Finansmanı

Proje finansmanı; yatırım projelerinizin kurulacak bir SPV (özel amaçlı işletme) ile yarattığı nakit akışı dikkate alınarak oluşturulacak finansman paketiyle -şirketinizin değil yatırımınızın- kredilendirilmesidir. Bu bağlamda analizlerimiz doğrultusunda özellikli proje yatırımlarınızın finansmanını proje finansman enstrümanlarıyla gerçekleştirmekteyiz.

Proje Finansman Süreci

PROJE RİSK ANALİZİ

 

Makroekonomik riskler

 
 

Sektörel analiz

 
 

Proje riskleri

FİZİBİLİTE

 

Teknik Değerlendirme

?

Teknik Değerlendirme kapsamında değerlendirmeye konu kriterler:

  • Kuruluş Yeri
  • Yatırım maliyeti belirleme
  • Üretilen Ürünler ve Üretim Teknolojisi
  • Satınalma değerlendirme
  • Kurulu Kapasite
  • İşletme Geliri/İşletme Gideri
  • Yatırım Tutarı
  • Yatırım Termin Planı
  • Projenin Yönetimi
  • Projenin Çevresel ve Sosyal Etkileri vb.
 
 

Mali Değerlendirme

 
 

Ekonomik Değerlendirme

 

Satış & Fiyatlama

 
 

Proje Nakit Akışı

 
 

Çevresel & Sosyal Etki Değerlendirme

 

Yasal İzinler & Hukuksal Durum

PROJE FİNANSMAN MODELİ

 

Kredi/Özkaynak Dengesi

 
 

Vade

 
 

Proje Teminatları

İZLEME DÖNEMİ

 

Teknik İlerleme Raporları

 
 

İzleme Raporları