Eğitim ve Sağlık Yatırımları

Toplumu oluşturan her bir bireyin temel ihtiyacı olan ve insani gelişmişliğin temelini oluşturan eğitim ve sağlık, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasının sağlanmasında kritik öneme sahiptir.

Sağlık ve eğitim hizmetlerine erişimin genişletilmesi veya fiziki ve teknolojik gelişmelerin söz konusu hizmet kollarına yansıtılmasını amaçlayan yatırımlara destek veriyoruz.

Yatırımcıların ihtiyaçları doğrultusunda projeye özel finansman çözümleri oluşturarak bu önemli yatırımlar aracılığı ile ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına destek oluyoruz.