Sanayi Yatırımları

Türkiye'nin lokomotifi olan imalat sanayii sektörü istihdam, büyüme ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi bazında önemli katkılar sağlar. İmalat sanayinde faaliyet gösteren firmaların ihtiyaçları doğrultusunda komple yeni yatırım, tevsi / modernizasyon yatırımlarını kredilendiriyor; istihdam, rekabet gücü artışı ve teknolojik ürün üretimini destekliyoruz.

  • Komple yeni yatırım                                                                    
  • İstihdam artışı
  • Tevsi/modernizasyon  
  • Rekabet gücü artışı
  • Enerji / kaynak verimliliği     
  • Teknolojik ürün üretimi   
  • Ar&Ge ve İnovasyon     
  • İhracat artışı / İthal ikamesi