Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Enerji kaynakların kısıtlı olması ve iklim değişikliği etkilerinin günden güne artmasının ekonomide yol açtığı olumsuz etkiler ile mücadele kapsamında önemli bir rol üstleniyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin ve doğru kullanımının kritik olduğu bilinci ile; yerli enerji kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan projelerin finansmanında yatırımcıların ihtiyaçlarına yanıt arıyoruz.

Yenilenebilir Enerji üretim lisansına sahip yatırımların finansmanına katkı sağlayarak ülkemizin enerji arzının arttırılması hedefleri ve fosil yakıt kullanımının azaltılması, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması hedeflerini destekliyoruz.

  • Hidrolik Enerji Santralleri
  • Güneş Enerji Santralleri
  • Rüzgar Enerji Santralleri
  • Biokütle Enerji Santralleri
  • Jeotermal Enerji Santralleri