Bizden Haberler

KAMUOYU HABERLERİ

Öztop: Finansal danışmanlığımızla öne çıkıyoruz

Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, bankanın sermaye piyasaları danışmanlığı çerçevesinde ilk sukuk ihracına aracılık ettiklerini vurgulayarak yatırım bankacılığında etkin bir oyuncu olma hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini aktardı. Öztop, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet(VDMK) ihraçları yanında, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) sahip olduğu lisanslar kapsamında at yarışı düzenleme ve yurt içi ile yurt dışında düzenlenen at yarışları üzerine bahis kabul etme konularında finansal danışman olarak görev almaktayız. Bunun yanı sıra yine Türkiye Varlık Fonu tarafından yürütülen kamu bankalarının kontrolünde bulunan sigorta şirketlerinin TVF çatısı altında birleştirilmesi projesinde de finansal danışmanlık görevini yürütmekteyiz” dedi.

Öztop, 2020 yılında da başta reel sektör şirketleri olmak üzere müşterilerin sermaye piyasaları üzerinden finansman yaratmalarını sağlamak amacıyla çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Poyraz: Finansman imkânlarımızı çeşitlendiriyoruz

Tarım Kredi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz, “Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçilere tarımsal girdileri uygun fiyatla sağlarken, ürünleri tüketiciye ulaştırmada da sorumluluk üstlenmektedir. Üretici ile tüketici arasında köprü olan bu modelde, finansman kaynakları çok önemli bir halkayı oluşturmaktadır. Kalkınma Yatırım Bankası aracılığıyla sukuk ihracı yoluyla şirketimiz TARKİM Bitki Koruma AŞ’ye sağlanan uzun vadeli kredi, finansman imkânlarının çeşitlendirilmesi noktasında önemli bir adımdır. Piyasalardaki artan rekabet koşulları altında sektöre yeni finansman modellerinin kazandırılması ve sektörün maliyetlerinin azaltılması, tarımda sürdürebilirliğin sağlanmasında kritik önemdedir. Bu kapsamda Tarım Kredi Holding liderliğinde tarımda değer zincirine katkı sağlayacak farklı finansman alternatiflerini, özellikle sermaye piyasası ihraçlarını değerlendirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

TARKİM yeni yatırıma hazırlanıyor

Tarım Kredi Holding Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ahmet Bağcı, “Tarım Kredi Holding koordinasyonunda Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinin stratejik önceliklerini kapsamında üreticimize tarımsal girdi sağlayan şirketlerin yatırımlarına öncelik vermekteyiz. Bitki koruma sektörü ve TARKİM bu noktada bizler için en kritik şirketlerden biri olup, yakın bir vadede yeni bir yatırım için fizibilite çalışmalarımızı tamamlamış olacağız” dedi.

Tarım Kredi Holding Finans Grup Başkanı Tevfik Akıncı ise konuyla ilgili olarak, “2019 yılından bu yana Tarım Kredi Holding liderliğinde, koordinasyonunda bulunan şirketler için stratejik finansman çalışmaları kapsamında birçok yeni enstrüman kullanmaya başladıklarını belirterek “Her türlü dış fon açısından çeşitlendirme yapmaya devam edeceğiz ve yakın dönemde sermaye piyasası ihraçlarını diğer şirketlerimiz açısından da planlayacağız” dedi.

Sukuk hem şirketlere hem yatırımcıya fayda sağlıyor

Devlet ve şirketlere finansman sağlama aracı olarak ihraç edilen, yatırımcıya faizsiz getiri imkânı sunan menkul kıymetler olan sukuk, ihtiyaca göre mevzuatta yer alan farklı türlerde ve bu türlerin hibridleri olarak gerçekleştirilebiliyor. Varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilebilen ve yatırımcılarının, bu varlık veya haktan elde edilen gelirlerden, payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan, faizsiz finansman ilkelerine uygun menkul kıymetler olan sukuk (kira sertifikaları), hem şirketlere hem de yatırımcıya fayda sağlıyor.

TARKİM Bitki Korumanın yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası işleminde, kaynak kuruluşa ait varlık veya hakların mülkiyeti devredilmeksizin, sukuk ihracına dayanak olan varlık ve haklar portföyü oluşturuluyor. Söz konusu varlık ve haklardan oluşan portföy, ihracın vadesi boyunca sukuk yatırımcısı adına ve lehine; varlık kiralama şirketi (VKŞ) ile Fon Kullanıcı arasında imzalanan sözleşmeler çerçevesinde, Fon Kullanıcı tarafından yönetiliyor. Söz konusu portföyden elde edilen gelirler, itfa tarihinde, sözleşme hükümleri çerçevesinde yine VKŞ’ye aktarılıyor. İtfa tarihinde, getiri ödemeleri ve anaparaları, VKŞ eliyle yatırımcılara ödeniyor ve işlem tamamlanıyor.

İhracın Künyesi
Finansal Danışman ve Aracı Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.
Fon Kullanıcı Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varlık Kiralama Şirketi (VKŞ, Yasal İhraççı) ZKB Varlık Kiralama A.Ş.
Satış Aracısı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Kalkınma Yatırım Bankası Hakkında
1975 yılından bugüne Türkiye’nin ihtiyacı olan her alanda kalkınma hamlelerini destekleyen Kalkınma Yatırım Bankası, uluslararası itibarlı konumu ve temin ettiği kaynaklarla istikrarlı ve güçlü bir ekonomi için rekabetçi ve verimli üretime destek vermektedir. 2023 hedefleri doğrultusunda, 11. Kalkınma Planı’nın gösterdiği yolda ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin ışığında sürdürülebilir kalkınmanın finansmanına odaklanan Banka; global bankacılık standartlarına hâkim, deneyimli ve uzman insan kaynağıyla, dinamik yapısı ve yenilikçi ürün ve hizmetleriyle yatırımcıların her zaman yanında yer alacaktır.
www.kalkinma.com.tr

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Hakkında
Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin temelleri, 1863 yılında Memleket Sandıkları ile atılmış olup, 1972 yılında 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunuyla Merkez Birliğinin kurulması ile bugünkü yapısına kavuşmuştur. Kuruluş gayesine bakıldığında yardımlaşma ve dayanışma esaslı bir organizasyon olarak planlanmıştır. Tarım Kredi Kooperatifleri; bugün 17 bölge birliği, 1.625 kooperatif, 197 hizmet bürosu, 15 şirketi, 35 milyar TL aktif büyüklüğü ile sadece 850 bin ortağa değil, aynı zamanda gıda arzı noktasında 80 milyon insana ulaşma kapasitesine sahip büyük bir ailedir.
www.tarimkredi.org.tr

Tarım Kredi Holding Hakkında
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği birçok sektörde faaliyet gösteren şirketlerini 2018 yılında Tarım Kredi Holding çatısı altında toplamak suretiyle daha profesyonel bir yönetim tarzını benimsemiş olup, tarım sektörünün ve tarımsal kooperatifçiliğin ihtiyaçlarını daha hızlı, verimli ve etkin bir biçimde karşılamayı kendine ilke edinmiştir. Tarım Kredi Holding bağlı şirketleri, tarımsal üretimde kullanılmak üzere girdi ve teknolojik ürünlerin temini ile tarımsal ürünlerin pazarlama ve satışı fonksiyonlarını üstlenmektedir. Bu fonksiyonları yerine getirmek amacıyla tohumculuk, hayvancılık, bitki besleme, karma hayvan yemi, bitki koruma (Tarkim), plastik, sulama-damlama, sigortacılık, bilişim, lojistik, gıda, dış ticaret ve lisanslı depoculuk gibi alanlarda yurtiçi ve yurtdışı yatırımları bulunmaktadır. Bu kapsamda Tarım Kredi Holding'in temel amacı ise, Tarım Kredi Kooperatifleri grup şirketlerinin finansman ihtiyaçlarını tek elden karşılama, temel yönetim ve yatırım stratejilerini belirlemek olarak tanımlanmıştır.

www.tkholding.com.tr

03 Şubat 2020

 

Diğer Haberler