Bizden Haberler

KAMUOYU HABERLERİ

2022’nin ilk yarısında aktiflerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 115 oranında artırarak 71 milyar TL’nin üzerine çıkartan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, kredi tutarını da geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 105 artırarak 50 milyar TL'ye ulaştırdı. Banka, net kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 79 artırarak 733 milyon TL’ye yükseltti.
 
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 2022 yılına ait ilk altı aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Banka, 2022 yılının ilk yarısında aktiflerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 115’lik artışla 71 milyar TL’nin üzerine taşırken, net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79 artırarak 733 milyon TL’ye yükseltti.  Bankanın kredi tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 105’lik artışla 50 milyar TL seviyesine ulaştı.
 
Aktif kalitesinin önemli bir göstergesi olan brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranı; 2022 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 1,96 düzeyinde, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 15,93 seviyesinde gerçekleşti.
 

Fon kaynaklarımızı çeşitlendiriyor, ülkemizin sürdürülebilir büyümesine destek veriyoruz

Uzun yıllardır güçlü ilişkiler kurulan uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşları ile Türkiye’ye yönelik kaynak temin etme çalışmalarında önemli sonuçlar elde edildiğini ifade eden Öztop, ‘’İstikrarlı büyüme için güven duyulan bir kurum olmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Fon kaynaklarımızı çeşitlendiriyor, en zorlu şartlarda bile ekonomimize destek veriyoruz. Temin edilen kaynaklar ile başta enerji, enerji verimliliği, iklim finansmanı ve imalat sanayi olmak üzere ülkemizin geleceği için önem arz eden, üretim potansiyelinin artmasında katma değer sağlayan ve cari açığı azaltacak projeleri hayata geçirecek yatırımcılar ile, ekonomimizin bel kemiği olan KOBİ’lere ve işletmelere gerek Türk Lirası gerek yabancı para cinsinden yatırım ve işletme sermayesi kredi desteği sunmaya devam edeceğiz’’ dedi.
 

Sürdürülebilirlik alanında ülkemizi uluslararası arenada temsil ediyoruz

Sürdürülebilir kalkınmayı destekleyici faaliyetlerinin ve güçlü çevresel, sosyal risk değerlendirme uygulamalarının bir sonucu olarak; uluslararası ESG risk derecelendirmesinde tüm kuruluşlar arasında Türkiye, Orta Doğu ve Afrika’da birinci, Avrupa’da AYB, KfW ve EBRD’den sonra dördüncü banka olma başarısını elde ettiklerini dile getiren Öztop, “Banka olarak tüm faaliyet ve aksiyonlarımızın temel odağında sürdürülebilirlik yer alıyor. Finansman desteği sağladığımız projelerden, yatırım bankacılığı ve Türkiye Kalkınma Fonu faaliyetlerimize kadar her alanda sürdürülebilirliği önceliklendiriyoruz. Elde ettiğimiz bu başarı, sürdürülebilirliğe verdiğimiz önemin bir kanıtı niteliğinde” şeklinde konuştu.
 
Türkiye’nin ilk düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvili (transition bond) ihracına yaptığı aracılık ile “Best Green Project Financing Bank 2022” kategorisinde ödül aldıklarını da belirten Öztop, “Ülkemizde sürdürülebilir finans konusunda pek çok ilki gerçekleştirmiş bir Banka olarak, ülkemizin ilk düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvil ihracında görev almak, buradaki çalışmalarımızla ödüle layık görülmek bizim için ayrı bir mutluluk ve gurur kaynağı.” ifadelerini kullandı.
 
Ayrıca Banka, Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak derecelendirme yapan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri tarafından açıklanan Kurumsal Yönetim Derecelendirmesinde 10 üzerinden 9,32 gibi yüksek bir not alarak çalışmalarını SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve dünyadaki iyi uygulamalar ile paralel olarak sürdürdüğünü kanıtladı.

 
Kalkınmada öncelikli sektörlerdeki şirketleri, sermaye piyasası yatırımcılarıyla buluşturuyoruz

Sermaye piyasası ürünlerinde çeşitliliği sağlamak ve kalkınmada öncelikli sektörlerdeki şirketleri, sermaye piyasası yatırımcılarıyla buluşturmak üzere çalışmalarına devam ettiklerini belirten Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, “Yatırım Bankacılığı çatımız altında birleşme ve satın alma danışmanlığı, sermaye piyasaları danışmanlığı ve finansal danışmanlık hizmetleri vererek, firmaların farklı finansman kaynaklarına erişimine aracılık ediyoruz. Yürüttüğümüz yatırım bankacılığı faaliyetleri çerçevesinde tarım tedarik zincirinde faaliyet gösteren ve tarım ekosistemini teknolojiyle buluşturan dijital tarım platformu Tarfin’in, fon kullanıcısı; Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama Şirketi’nin ihraççı olduğu, 40 milyon TL tutarındaki sukuk (kira sertifikası) ihracına aracılık ettik. Bu işlem, aynı zamanda Tarfin için de ilk sukuk ihracı olmuştur.” dedi.
 

Türkiye Kalkınma Fonu büyürken, girişimcilik ekosistemini desteklemeye devam ediyoruz

Kamu kaynaklarının ülke kalkınması odaklı sermaye yatırımlarına dönüştürülmesi amacıyla Bankamız tarafından kurulmuş olan Türkiye Kalkınma Fonu ile bölgesel kalkınmaya, inovasyona ve girişimcilik ekosistemine stratejik destek verilmesinin amaçlandığını belirten Öztop, “Türkiye Kalkınma Fonu’nun alt fonlarından Bölgesel Kalkınma Fonu ve Teknoloji ve İnovasyon Fonu’na KOSGEB’in de yatırımcı olarak katılmasıyla, 5 alt fon aracılığıyla yönettiğimiz fon büyüklüğü 1,3 milyar TL’den 1,5 milyar TL’ye çıkmıştır. 2022 yılının ikinci çeyreğinde fon yatırımları kapsamında 212 VC, ScaleX, 500Istanbul ve Revo gibi Türkiye’nin önemli girişim sermayesi fonlarına kaynak ödemeleri suretiyle Türkiye girişimcilik ekosistemini desteklemeye devam ettik” şeklinde konuştu.

3 Ağustos 2022

 

Diğer Haberler