Bizden Haberler

KAMUOYU HABERLERİ

Güçlü performans seyrine 2020’nin ikinci çeyreğinde de devam eden Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre aktiflerini yüzde 15,9, kredilerini yüzde 12,7 oranında artırdı. Bankanın 22 milyar TL’ye ulaşan aktiflerinin yüzde 78,6’sını oluşturan kredileri ise 2020 Haziran ayı sonunda 17,1 milyar TL’ye yükseldi.
 
Salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesi kapsamında aktif rol alan Türkiye Kalkınma Yatırım Bankası, 2019 yılsonuna göre aktiflerinde yüzde 12,5, kredilerinde ise yüzde 13,2 oranında artış sağladı. Brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranı ise, geçen yılın aynı dönemine göre 0,14 puan azalarak 2020 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 0,65 düzeyine geriledi. Bankanın sermaye yeterlilik oranı Haziran ayı itibariyle %21,24 olurken, altı aylık dönem kârı 190,6 milyon TL olarak gerçekleşti.
 
Koronavirüs salgını sebebiyle mart ayı itibarıyla dış ticaret, turizm ve iç talepteki düşüşle beraber yurtiçi iktisadi faaliyette zayıflamanın başladığını belirten Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop “Söz konusu yavaşlama nisan ayında belirginleşirken kademeli normalleşme adımları sayesinde mayıs itibarıyla toparlanmanın başladığını gözlemledik. Ekonomi Yönetimi tarafından salgının olumsuz etkilerini gidermek için uygulanan kapsamlı ve destekleyici maliye politikaları ve Merkez Bankası’nın finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişini devam ettirmek adına aldığı tedbirler iktisadi faaliyetteki toparlanmada temel faktör olmaktadır” dedi.
 
Bankanın bu dönemde ekonomiye uluslararası kaynaklar kazandırdığını ifade eden İbrahim Öztop, şu bilgileri verdi: “Dünya Bankası’ndan Türkiye’de kayıtlı istihdamın artırılmasına yönelik olarak 25 yıl vadeli 316 milyon avroluk kredi sağladık. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı 18 milyar TL’lik 10 yıla kadar vadeli Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi imkânı olan sabit faizli Yatırıma Destek TL kredisini de yine bu dönemde kullanıma sunduk. Asya Altyapı Yatırım Bankası’ndan Türkiye COVID-19 Kredi Limiti altında 300 milyon dolarlık kaynağımız onaylandı. Bu kaynağı salgından etkilenen işletmelere üretim ve istihdamı artırmaya yönelik olarak kullandıracağız. Bununla birlikte Japon Uluslararası İşbirliği Bankası (JBIC) ve Çin Kalkınma Bankası ile kaynak teminine ilişkin çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda yatırımlara sağladığı kredi desteğiyle sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayan Bankamız, gelecek dönemde de kalkınma ve yatırım bankacılığı faaliyetleri ile ülke ekonomisine destek olmaya devam edecektir.”

10 Ağustos 2020

Diğer Haberler