Bizden Haberler

KAMUOYU HABERLERİ

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından kullandırılacak olan 100 milyon Avro tutarındaki kredi; iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yenilenebilir enerji, enerji depolama çözümleri, enerji verimliliği ve e-mobilite alanlarındaki yatırımları finanse edecek.
 
Yatırımcılar İklim Finansmanı Kredisine ek olarak 10 milyon Avroluk hibe desteği için de Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’na başvuru yapabilecek.

Yenilenebilir enerji, enerji depolama, enerji verimliği ve e-mobilite gibi alanlardaki projelere finansman sağlayacak kredi anlaşması ile sera gazı emisyonlarının azaltılması ve ülkemizde sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor.
 
Türkiye’nin kalkınmasında, yenilenebilir enerji başta olmak üzere iklim değişikliğiyle mücadelenin önemine dikkat çeken Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, “Ülkemizin de imzacısı olduğu Paris İklim Anlaşması kapsamında net karbon sıfır hedefi için sorumluluk alıyoruz. Yenilenebilir enerji alanında yaklaşık 4 bin MW kurulu güce sahip 300’e yakın enerji projesine finansman sağladık. Portföyümüzün yaklaşık yarısı yenilenebilir enerjiden, yüzde 79’u ise sürdürülebilirlik temalı kredilerden oluşuyor. Gerek finansal gerekse de iş süreçlerimizdeki aksiyonlarımızla 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacının 15’ine doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sağlıyoruz. KfW’dan Hazine ve Maliye Bakanlığı ikrazı ile Bankamıza sağlanan 100 milyon Avroluk İklim Finansman Kredisini ve ek olarak Alman Hükümeti tarafından karşılanan 10 milyon Avroluk hibeyi yatırımcılarla buluşturarak ülkemizin yeşil geleceğine katkı sağlayacağımız için gururluyuz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin kalkınması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

06 Nisan 2023

Diğer Haberler