Bizden Haberler

KAMUOYU HABERLERİ

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye’nin en yoğun endüstriyel bölgesi olan Kuzey Marmara’da doğalgaz dağıtımı yapan Palgaz’ın, 200 milyon TL tutarındaki Türkiye’nin ilk düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvil ihracında münhasır finansal danışman olarak görev aldı.
 
Satış aracılığı Ziraat Yatırım Menkul Değerler tarafından yürütülen ihracın, sürdürülebilirlik çerçevesi; Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ve Metsims Sustainability Consulting tarafından oluşturuldu. UNDP İstanbul International Center for Private Sector in Development (IICPSD), düşük karbonlu ekonomiye geçiş çabalarını desteklemek amacıyla özellikle küresel uygulamaları paylaşarak çerçeve geliştirme sürecine katkı sağladı.
 
Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop “Yatırım Bankacılığı çatımız altında hem özel sektör hem de kamu kuruluşlarına finansal danışmanlık hizmetleri veriyor, firmaların farklı finansman kaynaklarına erişimine aracılık ediyoruz. Ülkemizin düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecine önemli bir katkı sağlayan bu yatırım ile Palgaz, 5,3 milyar kWh temiz ve yenilebilir enerji üreterek, karbon salınımında mevcut duruma göre yüzde 63 azalma kaydedecek. Sürdürülebilir finans konusunda pek çok ilki gerçekleştirmiş bir Banka olarak, ülkemizin ilk düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvil ihracında görev almak bizim içim ayrı bir mutluluk ve gurur kaynağıdır” dedi.
 
Karbon salınımının azaltılmasına 3 milyon tonluk katkı yaptık
İklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma için en kalıcı çözümün düşük karbon ekonomisine geçmek olduğunu vurgulayan Öztop, “Banka olarak, düşük karbonlu ekonomiye geçiş konusunda pek çok yenilikçi çözüm sunuyoruz. Sadece finansal riskleri değil çevresel ve sosyal riskleri de kredi süreçlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Kredi portföyümüzün %63’ü sürdürülebilirlik temalı projelerden oluşuyor. Özellikle GES, RES, JES ve Biyogaz projelerini büyük bir titizlikle takip ediyor ve hayata geçirilmelerine destek oluyoruz. 31 Aralık 2020 itibarıyla kurulu gücü 2.811MW olan 295 adet enerji yatırım projesine yaklaşık 9,5 Milyar TL tutarında finansman desteği sağladık. Bundan sonra da bu hassasiyetle tematik sermaye piyasası ürünlerinin yaygınlaşmasında öncü rol üstlenerek, düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvili ve yeşil tahvil çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğiz.” diye konuştu.
 
Palmet Enerji Grubu CFO’su Bora KIRAÇ “Daha önce olduğu gibi sermaye piyasalarında ve sektörümüzde Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile yine bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. İhraçtan elde edilen 200 milyon TL’lik fon ile gerçekleştirmeyi planladığımız yatırım neticesinde, CO2 emisyonunu mevcut duruma göre 1,9 milyon ton düşürmüş olacağız. Bu yatırımımız ile karbon salınımında %63 azalma olacaktır. Farklı finansman kaynaklarına erişim sağlayarak yaptığımız yatırımlarımız hız kesmeden devam edecektir. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun olarak yaptığımız yatırımların iklim değişikliği ve hava kirliliği ile mücadele başta olmak üzere insanların ve toplumun daha iyi standartlarda yaşamasını sağlayan, sürdürülebilir az karbonlu ekonomiye geçiş için kaldıraç etkisi yaratacağını düşünüyoruz. 
 
Ziraat Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Uğur Boğday ise konuyla ilgili olarak, “Daha temiz bir çevre ve sürdürülebilir ekonomiye geçiş sürecine büyük katkı yapacağına inandığımız,  ülkemizin ilk düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvil ihracına aracılık etmekten büyük mutluluk duyduk. Sektörün de bu tip ürünlere ilgi göstermesi bizi ayrıca sevindirmiştir. Bu yöndeki projelere destek vermeye devam edeceğiz.” dedi.
 
Düşük Karbonlu Ekonomiye Geçiş Tahvili (Transition Bond) Hakkında
 
Düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvili, ihraç gelirleri, düşük karbonlu ekonomiye geçişe uygun projeleri finanse etmek amacıyla kullanılan bir tahvil çeşididir.  Düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvili genellikle, finansman için genel kriterlere uygun olan, ancak yeterli düzeyde yeşil üretime sahip olmayan, sera gazı salınımını azaltıcı işlemlerde bulunmak için finansman ihtiyacına gerek duyan sektörlerde kullanılmaktadır. Palgaz’ın karbon salınımına yaptığı azaltıcı etki dikkate alınarak ihraç için “düşük karbonlu ekonomiye geçiş” tahvili akreditasyonu alınmıştır. Düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvillerinin ihraç gelirlerinin kullanıldığı projeler, karbon ayak izini azaltmayı, kaynak verimliliğini sağlamayı ve bütüncül olarak Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelik önemli katkılar sağlamayı amaçlamaktadır. Palgaz’ın ihraçtan elde ettiği 200 milyon TL’lik fon ile gerçekleştirmeyi planladığı yatırımın neticesinde, CO2 emisyonunda mevcut duruma göre 1,9 milyon ton düşüş (yıllık 946 bin ton düşüş) sağlayacağı hesaplanmaktadır.
 
 
 
 

İhracın Künyesi  
İhraççı Palgaz Doğalgaz Dağıtım
Münhasır Finansal Danışman Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası
Satış Aracısı / Yetkili Kuruluş Ziraat Yatırım Menkul Değerler
Hukuk Danışmanı GKC Partners
Sürdürülebilirlik Danışmanı Metsims Sustainability Consulting
İhracın Türü Düşük karbonlu ekonomiye geçiş tahvili
Hesaplanan Etki Değerlendirmesi Palgaz’ın ihraçtan elde ettiği 200 mn TL’lik fon ile gerçekleştirmeyi planladığı yatırımın neticesinde, CO2 emisyonunda mevcut duruma göre 1.9 milyon ton (yıllık 946 bin ton) düşüş hesaplanmaktadır.
Yatırımın Desteklediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (1) Sağlık ve Kaliteli Yaşam, (2) Erişilebilir ve Temiz Enerji, (3) Sanayi – Yenilikçilik ve Altyapı,  (4) Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, (5) İklim Eylemi
İhraç Bilgileri 200 mn TL
Getiri: BIST TLREF + 500 bps
728 gün vadeli, 91 günde bir kupon ödemeli
Nitelikli Yatırımcılara Satış
 
(*) Bu ihraç özelinde UNDP tarafından sağlanan katkı, herhangi bir hususta onaylama veya öneri anlamına gelmez, UNDP’nin veya Yönetim Kurulu’nun bir parçası olan herhangi bir BM Üye Devleti’nin resmi tutumunu yansıtmaz.
 
28 Ocak 2021
 

Diğer Haberler