Bizden Haberler

SATILIK GAYRİMENKULLER

Bankamız mülkiyetinde bulunan ve aşağıda özellikleri belirtilen 1 adet gayrimenkul "Kapalı Zarfla Teklif Alma" (teklif sahipleri artırmaya davet edilerek) usulüne göre peşin bedelle satılacaktır.

Bankamız 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir ve gayrimenkul satışlarımız KDV'den muaftır.

İlk ihale 30/12/2019 günü saat 11:00’de, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:10 Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Her gayrimenkul için belirlenen teminat tutarına ilişkin ödeme belgesinin açıklama kısmına ilgili gayrimenkul sıra numarası yazılarak ve internet sayfamızda örneği yer alan teklif mektubu ile satış şartnamesi doldurularak, en geç yukarıda belirtilen tarihte, saat 10.00’a kadar, her teklifin ayrı olarak kapalı zarf içinde ihale komisyonuna teslim edilmesi veya posta ile ulaştırılması gerekir. Belirtilen teminat tutarları nakit olarak Bankamız Mali İşler Daire Başkanlığı’na yatırılabilir. Postadaki gecikmelerden Bankamız sorumlu değildir.

Teklif zarfları, yukarıda belirtilen tarih, saat ve yerde hazır bulunan teklif sahiplerinin huzurunda açılır. İhaleye teklif verenlerin, bizzat kendisinin ya da yetkili temsilcisinin/vekilinin belirlenen ihale tarih ve saatinde hazır bulunmaları gerekir. İhalede hazır bulunmayan isteklilerin teklifleri açılmadan reddedilir. İhale işlemi, İhale Komisyonunun değerlendirmesi sonucunda geçerli bulunan tekliflerin sahiplerini en yüksek teklif üzerinden açık artırmaya davet etmek suretiyle gerçekleştirilir.

Gayrimenkul için muhammen bedelin üzerinde gelen tüm teklifler değerlendirmeye alınır. Gayrimenkul satış komisyonunun kararı geçici mahiyette olup bu komisyonun kararı Bankamız yetkili organları tarafından onaylandıktan sonra kesinleşir. Bankamız ihaleyi yapıp yapmamakta ya da dilediğine vermekte serbesttir.

Teklif vermek için gerekli olan belgelerin ilgili ihale birimine teslim edilmesini ve teminatın yatırılmasını müteakip, belirtilen tarihte yapılacak ihale kısa sürede sonuçlandırılır ve teklif sahiplerine ihale sonucunda kazanıp-kazanmadığı hususunda bilgi verilir. İhalede kazanamayan ve değerlendirme dışı kalan teklif sahiplerine teminatları iade edilir.

Not: Gayrimenkul Satış Şartnamesi ve Teklif Mektubu örneğine aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

İletişim bilgileri
e-Posta: ihale@kalkinma.com.tr
Tel: (0216) 636 8776
Teklif Mektubu örneğini indirmek için tıklayınız.
Gayrimenkul Satış Şartnamesini indirmek için tıklayınız.

 

CİNSİ: İmalathane ve Arsası
ADRESİ: Pazar İlçesi, Esentepe Mah., Derevler Mevkii - Tokat / Pazar

MAHALLE ADA NO PARSEL NO YÜZ ÖLÇÜMÜ (m²) KAPALI ALAN (m²) MUHAMMEN BEDELİ (TL) %3 GEÇİC TEMİNAT (TL)
Esentepe 177 7 894,36 706 170.000,00 5.100,00

Önemli Not: Bankamız gayrimenkullerini sadece kendisi satmakta ve herhangi bir aracı kullanmamaktadır.

Diğer Haberler