Bizden Haberler

KAMUOYU HABERLERİ

Kalkınma finansmanı misyonunun yanı sıra yatırım bankacılığı ürünleri ve sermaye piyasası araçlarını daha etkin kullanma hedefi doğrultusunda bir dönüşüm sürecine giren ve yönetim merkezini İstanbul’a taşıyan Kalkınma Yatırım Bankası, 9 aylık finansal sonuçlarını ve yeni dönem hedeflerini düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı. Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop ile Banka’nın Genel Müdür Yardımcıları; Özgür Maraş, Özlem Cinemre, Satı Balcı, Seçil Yıldız, Ufuk Bala Yücel ve Zekai Işıldar’ın katıldığı toplantıda bankanın faaliyet alanları hakkında detaylı bilgi verildi.

Türkiye’nin kalkınma hedefleri doğrultusunda ihracatın artırılmasına ve ekonominin büyümesine, yerlileştirmeye yönelik yatırımları destekleyen Kalkınma Yatırım Bankası, dönüşüm sürecinde eklenen yatırım bankacılığı ile danışmanlık hizmetini güçlendirecek ve sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlayacak. Bankanın hizmetleri arasına eklenen Türkiye Kalkınma Fonu ve alt fonları aracılığıyla da ülkemizin büyümesinde önemli rol oynayan sektörler ve yeni nesil girişimlere yatırım yapılarak özellikle girişim ekosisteminin gelişimi hedefleniyor.

Kalkınma finansmanına odaklanarak kârını artırdı
Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik daha fazla proje sağlamak üzere büyümeye odaklanan banka ilk dokuz aylık sonuçlarıyla da girdiği dönüşüm sürecinin olumlu sonuçlarını almaya başladı. Bankanın aktifleri 2019 yılı Eylül ayı itibarıyla 18,5 milyar TL’ye ulaştı ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8, 2018 yılsonuna göre ise yüzde 17,5’lik bir büyüme performansı sergiledi.
Toplam aktifin yüzde 78,3’ünü oluşturan kredilerinin tutarı, 2019 yılı Eylül ayında 14,5 milyar TL’ye ulaşırken, kredi hacmi 2018 yılı sonuna göre yüzde 6 artış gösterdi. Aktif kalitesinin önemli bir göstergesi olan brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 0,1 puan azalarak 2019 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 0,8 düzeyine geriledi. Bankanın sermaye yeterlilik oranı üçüncü çeyrek dönemde yüzde 58 artışla sektör ortalamasının üzerine çıkarak yüzde 22,4 oldu.

2019 yılı Eylül ayı itibarıyla net faiz geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 76,8 artarak 549,2 milyon TL düzeyine yükselirken, faaliyet gelirleri yüzde 89,2 artarak 603,4 milyon TL’ye ulaştı. Kalkınma Yatırım Bankası’nın dokuz aylık dönem kârı ise geçen yılın aynı dönemine göre 359,7 milyon TL olarak gerçekleşti.

Yarınlara değer katmak istiyoruz
Türkiye ekonomisine katkılarına vurgu yapan Kalkınma Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, bankanın dönüşüm süreci hakkında bilgi verdi. Kalkınma Yatırım Bankası’nın 45 yıllık “yepyeni” bir banka olduğunu ifade eden Öztop “Bankamızın kuruluşu 1975 yılına uzanıyor. Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına hizmet edecek projeleri finanse etmek amacıyla çalışıyoruz. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusundaki uzun vadeli stratejilerine katkı sağlamak üzere yapılandık. 2018 yılında bankamızın faaliyet alanı genişletilip yatırım bankacılığı da eklendi. Bu yeni misyonunun gereği olarak 2019 Haziran ayında Genel Merkezimizi İstanbul’a taşıdık. Kurumsal hafızamızı taşıyan ve yola İstanbul’da devam etmek isteyen arkadaşlarımızla, bankacılık sektöründe deneyim sahibi arkadaşlarımızı bir araya getirerek yeni bir takım kurduk” dedi.

Yatırımcıların finansman ve danışmanlık ihtiyacını karşılayarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınma öncelikleri doğrultusunda yapısal dönüşümü ve sermayenin tabana yayılmasına katkı sağlamak için çalıştıklarını kaydeden Öztop sözlerine şöyle devam etti:
“Değerlerimiz doğrultusunda sürdürülebilir kalkınma sağlamak ve yarınlara değer katmak temel hedefimizdir. Dinamik, yenilikçi, çevreye ve topluma duyarlı bankacılık anlayışıyla çalışanlarımıza ve diğer tüm paydaşlarımıza değer katmayı misyonumuz olarak tanımlıyoruz. Girişimden sanayi şirketlerine ve KOBİ’lere kadar ülkemize katkıda bulunacak tüm şirketlere sunacağımız kredi, sermaye desteği, ortaklık ve danışmanlık hizmetlerimizle kalkınmaya desteğimizi sonuna kadar sürdüreceğiz.”

Kalkınma Bankacılığının sistem içindeki yeri yükselmeli
Banka olarak Kalkınma Bankacılığı, Yatırım Bankacılığı ve Türkiye Kalkınma Fonu olmak üzere üç temel alanda faaliyetlerini sürdürdüklerini aktaran İbrahim Öztop, “Ana fonksiyonumuz olan Sürdürülebilir Kalkınma projelerinin finansmanına devam ediyoruz” dedi. Bugüne kadar sanayiden turizme, hizmet sektöründen sürdürülebilir enerji projelerine kadar pek çok farklı alanda uzun vadeli kredi temin etmiş bir banka olduklarını ifade eden Öztop şöyle devam etti: “Finanse edilen projelerin seçim kriterlerinden, süreç ve değerlendirme aşamalarına kadar tüm safhalarını büyük bir titizlikle yürütüyor, hem finansörlerimize hem proje yöneticilerine sunulan detaylı raporlamalarla işimizi daha ileriye taşıyoruz. Ana hedefimiz Türkiye’nin 11. Kalkınma Planı çerçevesinde ülke gelişimine katkı sağlayacak, ülkenin ithalatını azaltıp ihracatı artıracak her sektöre destek olmak. Kalkınma bankacılığı, kardan ziyade ekonominin büyümesine odaklanır. Dünyadaki gelişmiş ekonomilere baktığınızda, kalkınma bankalarının sistem içinde ne kadar büyük bir yere sahip olduğunu görürsünüz. Sahip oldukları bu gücü ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi için kullanırlar. Özellikle Batı’daki pek çok ülkede kalkınma bankalarının yatırımları destekleme boyutları ülkemize göre oldukça yüksektir. Kalkınma Yatırım Bankası olarak bizim amacımız da bankamızı büyüterek sürdürülebilir kalkınmaya yönelik daha fazla projeye finansman sağlamaktır.”

Yatırım Bankacılığında aktif olacağız
Öztop, Yatırım Bankacılığı alanındaki çalışmaları hakkında ise şu bilgileri verdi: “Ülkemizin ve uluslararası sermaye piyasalarının dinamiklerini ve inceliklerini bilen deneyimli ve donanımlı bir ekip oluşturduk. Çeşitlendirilmiş ürün gamı ile piyasanın etkin oyuncularından biri olmak üzere yapılandık. Şirket birleşme ve satın alma faaliyetleri, sermaye piyasası ürünleri ve finansal danışmanlık hizmetleri ile işletmelerin yurt içi ve yurt dışı fon kaynaklarına ulaşmalarında öncü rol üstlenmeyi hedefliyoruz. Sermaye piyasalarında yenilikçi ürün geliştirmede, sermaye piyasalarımızın derinleştirilmesinde ve yatırımcı tabanının zenginleştirilmesinde etkin bir oyuncu olmak da hedeflerimiz arasında. Bu kapsamda menkul kıymetleştirme işlemlerine aracılık etmek üzere Varlık Finansman Fonu’nu kurarak ilki Aralık 2018, ikincisi ise 2019 yılının ilk çeyreğinde olmak üzere toplam 4,15 milyar TL tutarında Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracı yaptık. Önümüzdeki dönem yoğun olarak seküritizasyon, halka arzlar, finansal danışmanlık fizibilite danışmanlığı alanlarında aktif rol oynayacağız.”

Kalkınma Fonu ile girişimci ve sanayici desteklenecek
Kurulma aşamasında olan Türkiye Kalkınma Fonu hakkında da bilgi veren İbrahim Öztop, Kalkınma Fonu ve ona bağlı alt fonlar üzerinden hem teknoloji ağırlıklı yeni nesil girişimleri hem sanayinin büyümesine katkıda bulunacak şirketleri destekleyeceklerini aktardı. Öztop bölgesel, küçük ancak büyüme potansiyeli olan şirketlerin de yatırım hedefleri arasında yer aldığını belirtti. “Türkiye Kalkınma Fonu ve alt fonlarıyla birlikte ülkemizin büyümesinde önemli rol oynayan sektörler ve yeni nesil girişimlere yatırım yaparak özellikle girişim ekosisteminin gelişiminde önemli oyunculardan biri olacağız” dedi.

Sürdürülebilir Kalkınmada uluslararası standartlara bağlılık
Kalkınma Yatırım Bankası temiz su, temiz enerji, iklim değişikliği, su ve kara yaşamının korunması gibi alanlara odaklanan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma ilkelerine bağlı olarak faaliyet gösteriyor. BM Global Compact imzacısı olan banka kalkınma yaklaşımının temel bileşenlerinden biri olan sürdürülebilirlik konusundaki desteğini bir kez daha tescillemek üzere BM Çevre Programı Finans Girişimi’nin (UNEP FI) Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ne kurucu imzacıları arasında yerini almıştır. Banka, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD- World Business Council for Sustainable Development) Türkiye’deki bölgesel ağı ve iş ortağı olan Sürdürülebilir Kalkınma Derneği üyesidir.

Kalkınma Yatırım Bankası
1975 yılından bugüne Türkiye’nin ihtiyacı olan her alanda kalkınma hamlelerini destekleyen Kalkınma Yatırım Bankası, uluslararası itibarlı konumu ve temin ettiği kaynaklarla istikrarlı ve güçlü bir ekonomi için rekabetçi ve verimli üretime destek vermektedir.
2023 hedefleri doğrultusunda, 11. Kalkınma Planı’nın gösterdiği yolda ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin ışığında sürdürülebilir kalkınmanın finansmanına odaklanan banka; global bankacılık standartlarına hakim, deneyimli ve uzman insan kaynağıyla, dinamik yapısı ve yenilikçi ürün ve hizmetleriyle yatırımcıların her zaman yanında yer alacaktır.

15 Kasım 2019

Diğer Haberler