Bizden Haberler

KAMUOYU HABERLERİ

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, bu yıl altıncısı düzenlenen ve Türk Sermaye Piyasaları ve finans sektörünün en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen 2020 Türkiye Bonds & Loans Ödülleri'nde 2018 ve 2019 yıllarında gerçekleştirdiği Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracı ile "Yapılandırılmış Tahvil" kategorisinde birincilik ve "Yerel Para Birimi Tahvil" kategorisinde ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Sermaye piyasalarında yenilikçi ürün geliştirmede, sermaye piyasalarının derinleştirilmesinde ve yatırımcı tabanının zenginleştirilmesinde etkin bir oyuncu olma hedefiyle çalışmalarını devam ettiren Banka, menkul kıymetleştirme işlemlerine aracılık etmek üzere Varlık Finansman Fonu'nu kurarak ilki Aralık 2018, ikincisi ise 2019 yılının ilk çeyreğinde olmak üzere toplam 4,15 milyar TL tutarında VDMK ihracı gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop "Türkiye'de ilk kez Bankamızca gerçekleştirilen İTMK bazlı VDMK ihracı işlemi ile Bonds & Loans ödülüne layık görülmemiz, çalışmalarımızın sektör tarafından da takdir edildiğini gösteriyor. Piyasada daha önce gerçekleşmiş VDMK ihraçları düşük tutarlarda olmakla birlikte vardı. Bizim ürünümüzün farklılığı; VDMK havuzundaki varlığın, kaynak kuruluş olan bankaların ihraç ettiği İpotek Teminatlı Menkul Kıymet Programı (İTMK) olmasıdır. Bu üründe, varlık finansman fonuna aktarılan havuzda, aslında bankaların ihraç ettiği İTMK'lar bulunuyor. Çoğunluk hisseleri T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sahip olunan Bankamız, önümüzdeki dönemde de yatırım bankacılığının tüm alanlarında aktif rol oynamaya, reel sektörü nitelikli finansal ürünlerimizle desteklemeye devam edecektir" dedi.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Hakkında

1975 yılından bugüne Türkiye'nin ihtiyacı olan her alanda kalkınma hamlelerini destekleyen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, uluslararası itibarlı konumu ve temin ettiği kaynaklarla istikrarlı ve güçlü bir ekonomi için rekabetçi ve verimli üretime destek vermektedir. 2023 hedefleri doğrultusunda, 11. Kalkınma Planı'nın gösterdiği yolda ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin ışığında sürdürülebilir kalkınmanın finansmanına odaklanan Banka; global bankacılık standartlarına hâkim, deneyimli ve uzman insan kaynağıyla, dinamik yapısı ve yenilikçi ürün ve hizmetleriyle yatırımcıların her zaman yanında yer alacaktır.
 

27 Şubat 2020

Diğer Haberler