Güçlü Şifre

Güçlü Şifre ve Şifre Alışkanlıkları

Sosyal medya ve kişisel e-posta hesaplarınızın, Banka kullanıcı hesaplarınız kadar güvenli olması gerektiğini sizlere hatırlatmak isteriz. Kişisel kullanımınızda olan hesaplarınızın herhangi bir zamanda kötü niyetli kişi ya da gruplar tarafından kendi kontrolünüzde olan sebeplerle ele geçirilmesine engel olmak ve kendinizi korumak amacıyla aşağıdaki temel maddeleri dikkate almanızı öneririz.

 • Hem büyük hem küçük harf (örneğin; a-z, A-Z) içermelidir.
 • En az bir alfabetik, bir sayısal ve bir özel karakter (örneğin; !@#$ %^&*()_+|~-=\`{}[]:";'<>?,./) içermelidir.
 • Şifre uzunluğu en az 10 karakter olmalıdır.
 • https://kredi.kalkinma.com.tr/ ve https://online.kalkinma.com.tr/ adreslerinde girilen şifre bilgileri hiç kimse ile paylaşılmamalıdır.
 • Şifrenin çalınması, dolandırıcılık şüphesinin oluşması gibi güvenlik ile ilgili durumlarda Banka ile iletişime geçiniz.
 • Banka web sitesine erişimde kullanılan şifrelerin üçüncü kişiler tarafından görünür şekilde yazılı hale getirilmemelidir.

Ayrıca şifrelerin kırılması / tahmin edilerek ele geçirilmesi ile ilgili risklerin azaltılması için güvenli şifreleme alışkanlıklarının benimsenerek aşağıda belirtilen kullanımlardan kaçınılmalıdır;

 • Sözlüklerden, ansiklopedilerden alıntılanarak kullanılan bütün (herhangi bir dildeki) kelimeler.
 • Kolayca tahmin edilebilir kişisel bilgileri içeren kelimeler (aile bireyleri, evcil hayvan isimleri veya hobiler gibi) veya bilgisayar terimleri ve isimleri (örneğin komutlar).
 • Telefon numaraları, doğum günleri ve adres içeren kelimeler.
 • Önceden kullanılan şifreler.
 • Abcd, aaa, bbb gibi ardışık alfabe harfleri.
 • 1234, 5432, 2367, 1111 gibi ardışık sayılar.
 • Düz veya tersten yazılan qwerty, abcdefgh, zyxwvuts gibi sıralı kalıplar.

Bankamız, şifrenizin güvenliğine yönelik oluşabilecek risklerin önlenmesi amacıyla, belirttiğimiz şifre oluşturmaya yönelik iyi uygulamaları güvenlik prensibi olarak benimsemiştir.